Zlecę administrowanie nieruchomością

Szczegóły zlecenia:
Zlecę administrowanie nieruchomością zabudowaną

W skład administrowanej nieruchomości wchodzą:

a) parterowy budynek mieszkalny z użytkowym poddaszem o pow. 456,60 m2, wraz z rozbudowaną siecią piwnic służących jako schron.
b) budynek murowany gospodarczy
c) budynki z blachy 3 szt.
d) zbiornik na olej opałowy ( pod ziemią ).


Usługa ma być świadczona w następującym zakresie:
a) sprzątanie chodników, dróg wewnętrznych, terenu zielonego,
b) sprzątanie budynku i schronu,
c) sprzątanie obiektów na terenie działki,
d) pielęgnowanie terenów zielonych, w tym koszenie trawy, przycinania i prześwietlania drzew, krzewów ozdobnych, grabienia i uprzątnięcia opadłych liści,
e) wycinka drzew i krzewów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
f) uzupełnianie siewu traw,
g) oczyszczanie ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników, dróg wewnętrznych,
h) drobnych konserwacji budynku, obiektów budowlanych, urządzeń, instalacji, chodnika, drogi w obrębie działki będącej przedmiotem administrowania,
i) zawierania umów, prowadzenia rozliczeń i innych zadań w zakresie współpracy z przedsiębiorstwami dostarczającymi media, energię elektryczną, zaopatrującymi w wodę i odprowadzania ścieków, gospodarki odpadami komunalnymi,
j) dokonywanie kontroli technicznych nieruchomości zgodnie z wymogami prawa,
k) prowadzenie dokumentacji technicznej budynku i obiektów,

termin realizacji: 02.03.2015 r. do 29.02.2016 r.

Oferty składać do dnia: 27-02-2015, godz: 10:00
Dane kontaktowe:
Podziel się:
Propozycje wykonania zlecenia
Promowane