Zlecę kompleksową organizację

Szczegóły zlecenia:
Zlecę kompleksową organizację Zielonej Szkoły

Termin realizacji: 5 dni (4 noclegi) w okresie od 14 do 19 czerwca 2015 r. (w wyjątkowych sytuacjach Zamawiający może wyrazić zgodę na przesunięcie o 1 dzień, jednak muszą być uwzględnione w programie następujące terminy 15,16 i 17 czerwca)

Wykonawca zrealizuje zamówienie zgodnie z przepisami określonymi w:

1) Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 ze zm.),

2) Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.) Miejsce i termin realizacji: 5 dni (4 noclegi) w okresie od 14 do 19 czerwca 2015 r. (w wyjątkowych sytuacjach Zamawiający może wyrazić zgodę na przesunięcie o 1 dzień, jednak muszą być uwzględnione w programie następujące terminy 15,16 i 17 czerwca).
Dane kontaktowe:
Podziel się:
Promowane