Pomoc prawna dla Frankowiczów

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

Multilex Sp. z o.o.

Polska
Cała Polska

pokaż telefon
Kontakt
Opis usługi:
oferujemy Państwu podjęcie czynności prawnych, na etapie pozasądowym oraz wpostępowaniu sądowym, w sprawie dochodzenia roszczeń od banku w związku z umową kredytu walutowego.
Przedmiotem działań będzie w szczególności odzyskanie bezprawnie pobranych przez bank kwot z tytułu:
  • zawyżonych rat kredytu związanych z kursem obcej waluty (spread),
  • indeksowania lub waloryzowania kredytu do waluty obcej,
  • zawyżonego oprocentowania kredytu,
  • zbędnego ubezpieczenia niskiego wkładu własnego,
  • zawyżonego ubezpieczenia pomostowego.