Biuro rachunkowe spółki - księgowość spółek Wrocław

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

Biuro Rachunkowe Correct Consulting

Polska
Wrocław
dolnośląskie

pokaż telefon
Kontakt
Opis usługi:

Indywidualnie ustalamy zakres świadczonych usług oraz ich koszt, aby współpraca była korzystna dla obu stron. Ceny naszych usług ustalane są w zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa, rodzaju prowadzonej działalności i przede wszystkim od średniej ilości dokumentów księgowych w każdym okresie rozliczeniowym. Zapraszamy do wypełnienia formularza, a wycena zostanie przesłana na Państwa adres E-mail jak najszybciej.

Na stronie naszego biura http://http://www.brcc.pl/">http://www.brcc.pl
możecie Państwo znaleźć formularz wyceny szacunkowej. Zapraszamy do wypełnienia lub kontaktu telefonicznego.

Księgowość pełna (księgi handlowe):

• zakładanie i prowadzenie ksiąg rachunkowych

• prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT

• przygotowanie polityki rachunkowości

• prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

• sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych wraz ze sporządzeniem sprawozdania finansowego

• sporządzanie sprawozdań INTRASTAT

• prowadzenie dodatkowej ewidencji w zakresie rozliczania dotacji rozliczanie WNT i WDT, Import,Eksport.

Usługi dodatkowe związane z obsługą księgową

• rozliczanie delegacji

• reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych

• kontrola poprawności wpłat do U.S

• przygotowywanie przelewów na zobowiązania podatkowe

• nadzór nad terminami, limitami oraz czynnikami mającymi wpływ na uzyskanie lub utratę prawa do w/w formy opodatkowania

•zakładanie jednostek gospodarczej.

Audyt księgowy:

• weryfikacja poprawności zapisów w księgach

• weryfikacja rozliczeń PK/dowodów wewnętrznych oraz kosztów rozliczania w czasie (RMK)

• weryfikacja poprawności rozliczeń transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz eksportu i importu

• weryfikacja zgodności zapisów w księgach z zapisami w rejestrach

• weryfikacja poprawności prowadzenia ewidencji środków trwałych (stawki amortyzacyjne)

• weryfikacja poprawności naliczeń podatków CIT, PIT, VAT.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy .

telefon kontaktowy:

693-158-955

Promowane