MALOWANIE PROSZKOWE I SYSTEM DUPLEX

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

zlecajacy

Polska
wyszków
mazowieckie

pokaż telefon
Opis usługi:
Oferujemy:
--- inwentaryzacje architektoniczno - budowlane,
--- przygotowanie dokumentacji budowlanej,
--- oprawę graficzną (np. dla sprzedaży nieruchomości), rzuty, karty lokali, model 3D, itp.

Wykonujemy pomiary i opracowujemy dokumentację dla:
--- lokali mieszkalnych, usługowych i innych,
--- inwentaryzacje całych budynków, rzuty, elewacje,
--- pomiary elementów konstrukcyjnych, więźby dachowej, itp.

Inwentaryzacje budowlane stanu istniejącego mogą stanowić podstawę do:
--- profesjonalnego przedstawienia oferty sprzedaży,
--- wydzielenia lokalu z części wspólnej, wydzielenia lokalu z lokalu istniejącego,
potwierdzenia samodzielności lokalu,
--- wykonania modelu 3D i wizualizacji,
--- wykonania projektu przebudowy lokalu, projektu remontu.

Obsługę procedur związanych z:
--- wydaniem zaświadczenia o samodzielności lokali,
--- wyłączenia lokalu z części wspólnej (strychy, poddasza)
--- zmianą funkcji lokali,
--- projekty budowlane (adaptacje, przebudowy, rozbudowy)
--- projekty remontów (pełnobranżowe) dla osób indywidualnych i wspólnot

Doradztwo w procedurach i możliwość przeprowadzenia procedur urzędowych.

Wycena uzależniona od wielkości i stopnia skomplikowania obiektu. Faktury vat.