GAZ - Wspólnoty mieszkaniowe - kontrola instalacji

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

gaz

Polska
małopolskie

Kontakt
Opis usługi:
Wykonujemy przeglądy instalacji gazowej .

]Coroczna kontrola szczelności instalacji gazowej oraz urządzeń z nią współpracujących.

]Protokół z kontroli szczelności instalacji gazowej
/ stanu technicznego instalacji./ - /
Prawo Budowlane art.62 pkt 1c/przeglądy potwierdzone protokołami należy przechowywać w książce budynku.

Wpis do Książki Obiektu Budowlanego

Posiadamy stosowne uprawnienia, sprzęt pomiarowy z aktualną kalibracją

Zapraszamy do współpracy Wspólnoty Mieszkaniowe
/ - upusty cenowe dla stałych klientów/.