Usługi detektywistyczne, ochrony osobistej i mienia, prawnicze

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

DLS - Detektiver, Livvakter, Juridik Sp. z o.o.

Polska
mazowieckie

pokaż telefon
Kontakt
Opis usługi:
Szwedzka firma DLS - Detektiver, Livvakter, Juridik Sp. z o.o, posiadająca oddział przy ul. Żurawiej 32/34 w Warszawie, oferuje w całej Polsce usługi detektywistyczne, ochrony osobistej i mienia, prawnicze, a także nowoczesne szkolenia.

Nasze usługi:
1. Wykrywanie i udowadnianie zdrady (dowody dla sądu).
2. Testowanie wierności partnera/ki.
3. Sprawdzanie przeszłości i wiarygodności osób pod względem zadłużeń i zobowiązań alimentacyjnych, posiadanych dzieci, nałogów (alkohol, narkotyki, hazard), chorób dziedzicznych, predyspozycji do łamania prawa, udziału w filmach pornograficznych, pornografii, itp.
4. Kontrola i sprawdzanie kontrahenta, partnera biznesowego, jego wypłacalności i wiarygodności przed podpisaniem umowy handlowej, biznesowej, wykonawczej, dostawczej, eksportowej, importowej – wywiad gospodarczy.
5. Windykacja należności, wzywanie dłużnika do zapłaty, odzyskiwanie pieniędzy za wykonaną pracę, towary, usługi, itp.
6. Wykrywanie błędów w śledztwach i wyrokach sądowych, sprawdzanie umów przedślubnych, intercyz i innych pod kątem prawnym.
7. Sporządzanie umów wykonawczych, podwykonawczych, współpracy, intercyz, itp.
8. Sporządzanie pozwów o odszkodowania, alimenty, rozwód, spadek i innych.
9. Przygotowywanie do rozwodów, separacji, podziału majątku, itp.
10. Pomoc, ochrona, doprowadzanie do porozumienia i pojednania w sytuacjach konfliktowych, w przypadku zagrożenia zdrowia i życia, prześladowania, zastraszania, mobbingu, przemocy, wyłudzeń, itp.
11. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji.
12. Poszukiwanie zaginionych osób oraz mienia.
13. Ustalanie adresu zamieszkania, miejsca pracy, itp.
14. Obserwacja osób, mienia, miejsc.
15. Ochrona osobista oraz mienia.
16. Doradztwo w sprawach indywidualnych.

Przyjmujemy także inne sprawy – z całej Polski.

Nasze szkolenia:
1. Odpowiedzialność kobiet za nową generację ludzi.
2. Jak mówić prawdę? Jak przyjąć prawdę? Jak przyznać się do prawdy?
3. Jak sprawdzić przeszłość wybranego partnera/ki?
4. Miłość czy tylko zaburzenia hormonalne?
5. Konflikty rodzinne i przyczyny niewierności/zdrad.
6. Konflikty firmowe między pracownikami i przełożonymi oraz brak u zatrudnionych poczucia odpowiedzialności za pracę i dochody firmy.
7. Kryminologia jako nauka, która mówi na temat czynności niezgodnych z prawem, etapów „rodzenia się” przestępców i przestępstw; ucząca jak należy prowadzić dochodzenia i śledztwa oraz jak badać i analizować przestępstwa karne, cywilne, gospodarcze, ekonomiczne, itp.

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do szkoleń z UE.

W przypadku pytań prosimy o kontakt.

ZAPRASZAMY DO DLS.

Z wyrazami szacunku,
Wioleta D.

DLS - Detektiver, Livvakter, Juridik Sp. z o.o., Oddział w Polsce
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
tel.: (22) 299 74 40
kom.: 881 711604
e-mail: dls@dls-detektiver.pl">dls@dls-detektiver.pl
http://www.facebook.com/dls.detektywi.ochroniarze.prawo">http://www.facebook.com/dls.detektywi.ochroniarze.prawo
Promowane