Odpowiedzialność Solidarna Inwestora i Wykonawcy - Kancelaria Effect

Informacje o usłudze:
dostępny
Kancelaria Effect
Informacje o sprzedawcy:

Kancelaria Effect - Windykacja, Odszkodowania

Polska
30-051 Kraków
Urzędnicza 20/10
Cała Polska

pokaż telefon
Kontakt
Opis usługi:
Zgodnie z art. 647(1) 5 K.c. zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Oznacza, to że podwykonawca może domagać się zapłaty należnego mu wynagrodzenia zarówno od wykonawcy, jak i od inwestora, o ile wyrazili oni zgodę na wykonywanie robót budowlanych przez podwykonawcę. Zgoda taka może być wyrażona w sposób czynny (pisemny) lub bierny.

Ciężar dowodu w zakresie wyrażenia zgody przez inwestora spoczywa na podwykonawcy, bowiem to on wywodzi z tego faktu skutki prawne. Najlepsze dla niego jest więc uzyskanie pisemnej zgody inwestora. Nawet w jej braku można jednak udowadniać wiedzę i "cichą "aprobatę inwestora dla działań podwykonawcy, co zgodnie z linią orzeczniczą sądów, również stanowi przesłankę do uznania jego odpowiedzialności solidarnej.

Pomimo stosownych przepisów, jak i wyroków sądów, korzystnych dla podwykonawców, inwestorzy oraz wykonawcy bardzo często kwestionują swoją odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawców. Zdecydowana większość tego typu spraw wymaga skierowania na drogę sądową, dlatego też warto skorzystać w tym zakresie z usług profesjonalistów. Kancelaria Effect jako firma windykacyjna połączona z kancelarią prawną posiada wieloletnie, poparte sukcesami, doświadczenie w windykacji należności w branży budowlanej , w tym również w dochodzeniu roszczeń na zasadzie odpowiedzialności solidarnej inwestora i generalnego wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.

Nasze wynagrodzenie zawsze ustalamy jako prowizję od kwoty skutecznie wyegzekwowanych należności. Nie pobieramy żadnych zaliczek, opłat wstępnych czy też kosztów operacyjnych związanych z wykonywaniem zlecenia windykacji należności. Podpisując z nami umowę Klient ma więc pewność, iż płaci wyłącznie za skuteczną windykację należności. Wysokość prowizji ustalana jest indywidualnie i zależy od wysokości dochodzonych należności, okresu ich przeterminowania oraz skali współpracy z Klientem. Warto zaznaczyć, że analiza i wycena sprawy jest zawsze szybka i bezpłatna.

Jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z usług Kancelarii Effect w zakresie uzyskania zapłaty za wykonane roboty budowlane od wykonawcy lub od inwestora, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami.

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie znajdą Państwo bardziej szczegółowe informacje o każdej ze świadczonych przez nas usług, a także dane teleadresowe naszej firmy.


Kancelaria Effect S. C.
Windykacja - Kraków

http://kancelaria-effect.pl/windykacja/oferta-dla-firm-z-branzy-budowlanej/solidarna-odpowiedzialnosc-inwestora-i-wykonawcy
Promowane