Porady prawne

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

Oferujący

Polska
dolnośląskie

pokaż telefon
Opis usługi:
Porady prawne, pisanie pism sądowych z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego, administracyjnego, handlowego, pracy, karnego, wykroczeń, gospodarczego, ubezpieczeń społecznych.
Pisanie pism urzędowych.

Pozwy, odwołania, podania, wnioski, skargi, apelacje, zażalenia i wszelkiego rodzaju pisma procesowe, sporządzanie opinii prawnych, umów i ugód z wierzycielami, regulaminów i statutów, windykacja wierzytelności, wywiad gospodarczy, wyjaśnienia i konsultacje, pomoc w odzyskiwaniu długów i pomoc w unikaniu egzekucji komorniczych oraz administracyjnych.

Obiegow dokumentow droga meilowa .

Źródło ogłoszenia ( informacji ): Internet