Dochodzenie Odszkodowań

Informacje o usłudze:
dostępny
Lex Fortis
Informacje o sprzedawcy:

Lex Fortis

Polska
64-100 Leszno
wielkopolskie

pokaż telefon
Kontakt
Opis usługi:
Swoim zasięgiem obejmujemy nie tylko całą Polskę, ale wykraczamy także poza jej granice, obsługując klientów na terenie całej Europy.

Zajmujemy się wszelkimi zdarzeniami, z tytułu których osobie poszkodowanej przysługuje należne odszkodowanie. Do zdarzeń tych należą w szczególności:

*Wypadki komunikacyjne i drogowe (z udziałem kierowców, motocyklistów, pieszych, rowerzystów)
*Wypadki w pracy i w drodze do pracy
*Wypadki w rolnictwie
*Poślizgnięcia, potknięcia
*Błędy w sztuce medycznej
*Zdarzenia związane ze zniszczeniem/uszkodzeniem mienia np. pożary, powodzie

P.Kossowski & Partnerzy to Doradcy ds. Odszkodowań, którzy bazując na wieloletnim doświadczeniu naszych specjalistów, stanowią elitę w tej branży. Z trudnymi sytuacjami spotykamy się na codzień, dlatego profesjonalizm i zaangażowanie, a także dbałość o dobro klienta są naszymi nadrzędnymi celami. Dzięki temu możemy świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

Produkty
*Szkody osobowe, gdzie poszkodowany doznał obrażeń ciała, rozstroju zdrowiu bądź zmarł wskutek obrażeń odniesionych w danym zdarzeniu

*Szkody rzeczowe, gdzie doszło do uszkodzenia bądź zniszczenia mienia np. samochodu, mieszkania

*Z tytułu ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej), AC (auto-casco), NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków), ubezpieczeń na życie


W imieniu osób poszkodowanych skutecznie dochodzimy roszczeń tytułem:

*Zadość uczynienia pieniężnego za krzywdę odniesioną wskutek danego zdarzenia

*Odszkodowania na poczet kosztów leczenia, rehabilitacji, przejazdów, kosztów opieki i pomocy ze strony osób trzecich

*Renty pieniężnej z tytułu niezdolności do pracy bądź z tytułu zwiększonych potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość, a także renty alimentacyjnej

*Odszkodowania tytułem strat materialnych np. za uszkodzony samochód, utracone zarobki

*Odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej


Zanim przystąpimy do działań celem wyegzekwowania odszkodowania dla naszego klienta, dokonujemy w pełni bezpłatnej analizy sytuacji oraz przedstawionych dokumentów. Kierując się zasadą uczciwości informujemy naszych klientów o wszelkich działaniach jakie należy podjąć celem uzyskania odszkodowania.