Pisanie wniosków o dotacje unijne, biznesplanów, obsługa projektów

Informacje o usłudze:
dostępny
Katarzyna
Informacje o sprzedawcy:

KATARZYNA

Polska
Cała Polska

pokaż telefon
Kontakt
Opis usługi:
OFERUJĘ SZEROKI WACHLARZ USŁUG ZAKRESIE DOTYCZĄCYM PROJEKTÓW UNIJNYCH W TYM PISANIE WNIOSKÓW O DOTACJE , KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI PROJEKTU, PISANIE BIZNESPLANÓW, PISM URZĘDOWYCH I INNYCH.
Jestem osobą prywatną posiadającą wieloletnie doświadczenie dotyczące projektów unijnych. Świadczone przeze mnie usługi są kompleksowe co oznacza, że przygotowuję cały wniosek wraz z biznes planem, analizami finansowymi planowanego przedsięwzięcia, prognozami kosztów i przychodów oraz wszystkimi niezbędnymi a wymaganymi załącznikami i oświadczeniami. Projekt realizowany jest każdorazowo z uwzględnieniem indywidualnego podejścia do pomysłu Klienta i w ścisłej z nim współpracy. Klient w uzgodnionym terminie otrzymuje komplet dokumentów w wymaganej ilości egzemplarzy wersji drukowanej oraz na nośniku CD . Dodatkowo w ramach mojej usługi znajduje się serwis wniosku co oznacza, że każdorazowo dokonuję na wniosek urzędników zmian i uzupełnień wniosku.
Nie pobieram prowizji od kwoty otrzymanej dotacji oraz nie zastrzegam sobie prawa do procentowego udziału w realizowanym przedsięwzięciu. Moje honorarium jest jednorazowe i obejmuje zgodnie z podpisaną Umową o dzieło zakres działania. W umowie widnieje zapis, iż momencie nie wywiązania się z niniejszej umowy zwracam koszty w ciągu 30 dni.
Honorarium może zostać rozłożone 2 raty zgodnie z ustaleniem z Klientem. Niemniej pierwsza rata wynosi 50% wartości usługi, a jej zaksięgowanie na moim rachunku bankowym stanowi dla mnie wyznacznik przystąpienia do realizacji projektu, pisania wniosku czy też innego zamówienia. Druga rata płatna jest w dniu wysłania do Klienta kompletu dokumentów.
Realizując wszystkie zamówienia jestem w stałym kontakcie z Klientem. Wszystkie dokumenty wysyłam pocztą elektroniczną , za pośrednictwem Poczty polskiej priorytetem.
Oferuję swoją pomoc w następującym zakresie dotyczącym projektów unijnych w tym pisania wniosków (ceny ustalam w zależności od skali trudności, nakładu swojej pracy a przede wszystkim wymogów konkretnego priorytetu):
• Wniosek o dofinansowanie z Urzędu Pracy
• Wniosek o dotację w ramach POKL
• Wniosek o dotację w ramach POIG
• Wniosek o dotację w ramach RPO oraz obecnie na lata 2014/2020
• Wniosek o dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
- Wniosek o dotacje WARP I PARP
• Biznesplan
Ponadto doskonale orientuję się w Norweskim Mechanizmie Finansowym oraz M. F. E. O. G. (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG), Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, inne programy wspólnotowe oraz programy ARiMR - Wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Projekty edukacyjne ERASMUS itp itd.
W przypadku otrzymania dofinansowanie oferuję kompleksową obsługę projektu w zakresie:
• Sporządzanie i rozliczanie wniosków o płatność
• przygotowywanie sprawozdań i informacji dla IZ i IP
• opracowywanie prognoz wydatków,
• sporządzanie informacji dla instytucji nadrzędnych
• rozliczanie wskazanych projektów zgodnie z wytycznymi i obowiązującymi przepisami,
• obsługa programów PEFS i SIMIK oraz generatorów wniosków aplikacyjnych i płatniczych.
Zajmuję się także, pisaniem pism urzędowych oraz prac licencjackich – ceny w tym przypadku ustalam indywidualnie w zależności od skali trudności i nakładów swojej pracy.
Zainteresowane firmy oraz osoby prywatne proszę o kontakt telefoniczny ale najlepszą opcją jest kontakt mailowy z opisem konkretnego zamówienia na adres mail alone29@poczta.fm podany w ogłoszeniu. Ceny do negocjacji.