Usługi arborystyczne - pielęgnacja i wycinka drzew trudnych

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

zlecajacy

Polska
Świdnica
dolnośląskie

pokaż telefon
Opis usługi:
Arborystyka jest to dziedzina zajmująca się pielęgnacją drzew, od posadzenia małej rośliny, po wszystkie etapy rozwoju, aż po wycinkę. W 90% prace arborystyczne wykonuje się przy użyciu technik i metod dostępu linowego, zwłaszcza w trudno dostępnych miejscach, gdzie nie można wykorzystać metod tradycyjnych (zwyżka, podnośnik).

W zakres prac arborystycznych wchodzą między innymi:
- sadzenie nowych drzew,
- cięcia pielęgnacyjne,
- cięcia korygujące,
- cięcia formujące,
- cięcia weterenizujące (imitujące naturalne wyłamanie),
- usuwanie posuszu (obumarłych gałęzi),
- usuwanie jemioły,
- zacienianie jemioły,
- redukcja korony drzewa,
- wycinka skrajni,
- wiązania elastyczne mające na celu zapobiegnięcie rozerwaniu lub
wyłamaniu korony drzew,
- zabezpieczania uszkodzeń i ubytków,
- sekcyjna wycinka drzew (od góry),
- tradycyjna wycinka drzew,
- zbiórka materiałów nasiennych (szyszek),
- cięcie drzew owocowych,doradztwo zadrzewieniowe i szkolenia z zakresu drzewoznawstwa,
- właściwym doborze gatunków drzew do otoczenia i siedliska
- zabezpieczaniem drzew na placach budowy,
- sporządzaniu ekspertyz i operatów dendrologicznych,
- określaniu wad budowy i statyki drzewa,
- szkolenia dla urzędników i firm zajmujących się terenami zieleni z
zakresu prawidłowej pielęgnacji i zabezpieczania drzew,
- uświadamianie społeczeństwa o znaczeniu drzew i ich wpływie na
życie ludzi,
- wspinaczka drzewna rekreacyjna (sekcja dla dzieci, młodzieży i
dorosłych)
- sprzedaż drewna opałowego

Zapraszamy do kontaktu :)