Opinie drzew, inwentaryzacja zieleni, pomniki przyrody –

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

zlecajacy

Polska
Warszawa
mazowieckie

pokaż telefon
Opis usługi:

Witamy, oferujemy:

EKSPERTYZY i OPINIE DRZEW:

Oferujemy wykonanie OPINII i EKSPERTYZ stanu zdrowotnego drzew.

CEL wykonywania opinii i ekspertyz dendrologicznych:

- ocena stanu zdrowotnego drzew;

- ocena stopnia zagrożenia drzew dla otoczenia;

- wskazanie dalszego postępowania z badanym drzewem.

Opinie i ekspertyzy dendrologiczne, które wykonujemy, mogą dotyczyć zarówno pomników przyrody, jak również innych drzew, które z różnych przyczyn powinny być przebadane.

Opiekujemy się POMNIKAMI PRZYRODY:

- ekspertyzy dendrologiczne drzew uznanych za pomniki przyrody;

- zabiegi pielęgnacyjne drzew uznanych za pomniki przyrody;

- nadzory prac przy pielęgnacji drzew i drzewostanów na terenach zabytkowych, parkach i ulicach;

- nadzory ochrony drzew na terenach inwestycji.

Posiadamy pełen zakres uprawnień do pracy przy drzewach zlokalizowanych na terenach zabytkowych oraz własne zaplecze sprzętu, co gwarantuje rozwiązanie każdej kwestii związanej z zielenią!

Wykonujemy PRACE INWENTARYZACYJNE:

a) inwentaryzacje zieleni (opis drzew i krzewów), w tym:

- pomiary w terenie (gatunek, wysokość, obwód pnia, pierśnica, szerokość korony);

- zestawienie danych pomiarowych (np. w formie tabelarycznej, także w wersji otwartego dokumentu cyfrowego);

- sporządzenie mapy z danych pomiarowych (z wykorzystaniem oprogramowania CADowskiego);

- dokumentacja fotograficzna;

b) oceny stanu zachowania drzew;

c) analizy kolizji i zagospodarowania drzew i krzewów istniejących z projektowaną inwestycją wraz ze sposobem ich zabezpieczenia podczas procesu budowy inwestycji.

Posiadamy uprawnienia do nadzorowania prac przy pielęgnacji drzew i drzewostanów na terenach zabytkowych – uprawnienia Inspektora Nadzoru ds. pielęgnacji i ochrony drzew.

Posiadamy pełen zakres uprawnień do pracy przy drzewach oraz własne zaplecze sprzętu.

Nasze wieloletnie doświadczenie gwarantuje rozwiązanie każdej kwestii związanej z zielenią!

Zapraszamy Państwa do współpracy z naszą firmą, jesteśmy przekonani, że nasza oferta oraz zaangażowanie spełnią Państwa oczekiwania!