Oferuję napisanie każdej pracy dyplomowej - na wzór

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

katarzyna kowalska

Polska
Cała Polska

Kontakt
Opis usługi:
Chętnie pomogę w napisaniu każdej pracy pisemnej (dr, mgr, inż., lic., maturalne, inne). Pisaniem prac zajmuję się od 9 lat. Oferuję prace z niemal wszystkich dziedzin humanistycznych, w tym m.in. szeroko pojęta ekonomia (finanse, bankowość, rachunkowość, ubezpieczenia, zarządzanie, marketing, logistyka, rynki kapitałowe, rynki finansowe, itp.), pedagogika, socjologia, psychologia, geografia, historia, politologia, stosunki międzynarodowe, prawo, administracja, turystyka i wiele innych. W przypadku prac dyplomowych piszę pracę od początku do końca, czyli do momentu przyjęcia pracy przez promotora do obrony. To oznacza, że wszelkie ewentualne poprawki pracy (jeśli promotor takich sobie zażyczy) robię zawsze ja, już w cenie pracy. Sporządzam też analizy finansowe, ekonomiczne, statystyczne oraz robię badania ankietowe, opracowuję ich wyniki i opisuję wnioski. Mogę też opracować każdą metodologię badań (tzn. ustalić cel i przedmiot badań, ułożyć hipotezy i problemy badawcze, zmienne i wskaźniki oraz dobrać metody, techniki i narzędzia badawcze).
Mój mail: k.kowalska007@wp.pl">k.kowalska007@wp.pl