Bezpłatne mediacje

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

Uniwersytet Warszawski

Polska
mazowieckie

Kontakt
Opis usługi:
  • Szanowni Państwo,
    zespół badawczy działający na Wydziale Psychologii UW w ramach naukowego projektu badawczego oferuje bezpłatne mediacje, w których wziąć udział mogą osoby będące w konflikcie. Biorąc udział w mediacjach będą Państwo mogli podjąć próbę rozwiązania sporu poprzez znalezienie ugodowego, satysfakcjonującego rozwiązania przy udziale trzeciej osoby, czyli wykwalifikowanego mediatora, którego celem jest wspieranie przebiegu negocjacji, łagodzenie powstających napięć oraz pomoc w dojściu do porozumienia. W związku z tym, że mediacje prowadzone są ramach projektu naukowego, będą Państwo mogli przyczynić się do rozwoju polskiej nauki. Osoby zainteresowanie prosimy o kontakt:
    <577 025 651> i <badanie.mediacje@gmail.com >.

Promowane