Świadczę bardzo solidne usługi tłumaczeniowe

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

Oferujący


pokaż telefon
Opis usługi:
Tłumacz
Świadczę bardzo solidne usługi tłumaczeniowe z zakresu prawa, finansów, rachunkowości, techniki i nauki oraz dziedzin im pokrewnych. Do grona klientów zaliczam kancelarie prawne, instytucje finansowe, organy administracji publicznej, przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe i osoby fizyczne.

Tłumaczenia wszelkich dokumentów, w tym:

umowy handlowe
umowy spółek i statuty
akty notarialne
dokumenty procesowe
akty prawne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, uchwały itp.)
orzeczenia sądów krajowych i zagranicznych
pełnomocnictwa
protokoły zgromadzeń wspólników
artykuły i publikacje o tematyce prawnej i prawniczej

Finansowe:
analizy finansowe
sprawozdania finansowe
korespondencję handlową
biznesplany
dokumenty ubezpieczeniowe
zapytania ofertowe
polisy ubezpieczeniowe
prezentacje
skrypty sprzedażowe
szkolenia
sprawozdania biegłych rewidentów
wytyczne raportów finansowych
prospekty emisyjne

Techniczne:
artykuły naukowe
branżowe strony internetowe
instrukcje obsługi, montażu i konserwacji wszelkiego rodzaju urządzeń
dokumentację badawczo-rozwojową
dokumentację inwestycyjną i przetargową
książki, podręczniki i inne dokumenty uniwersyteckie
rozprawy naukowe
normy krajowe (PN) i międzynarodowe (EN, DIN i ISO)
oprogramowanie i teksty informatyczne


Tłumaczenia ustne:
-tłumaczenia symultaniczne
-w sądach i urzędach (śluby cywilne, formalności urzędowe wymagające obecności tłumacza)
-u notariusza
-podczas negocjacji biznesowych
-spotkań towarzyskich
Wycena tłumaczeń:
Indywidualna, po przekazaniu dokumentu w formie fizycznej lub drogą elektroniczną, bądź poprzez kontakt telefoniczny
Ostateczna stawka jest obliczana na podstawie ilości stron obliczeniowych tłumaczenia:

Tłumaczenia ustne: blok np 4 godzinny. W indywidualnych przypadkach rozliczenie godzinowe.
Telefon: 509276048


Poufność
Zapewniamy bezpieczeństwo i całkowitą poufność przekazywanych nam informacji i danych. Każdy tłumacz współpracujący z naszym biurem podpisuje oświadczenie o zachowaniu w poufności wszelkich udostępnianych mu materiałów oraz dokumentacji.
Telefon: 509 276 048

Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny
Źródło ogłoszenia ( informacji ): Internet
Promowane