porady prawne (99zł netto)

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

Oferujący

Polska
mazowieckie

pokaż telefon
Opis usługi:
 • porady prawne (99zł netto)
 • sporządzanie pism procesowych i opinii prawnych
 • reprezentacja przed sądami na każdym etapie postępowania przez adwokata lub radcę prawnego
 • reprezentacja w postępowaniu pozasądowym
 • obsługa podmiotów gospodarczych
 • egzekucja należności
 • obsługa także w języku angielskim
 • możliwy dojazd do Klienta
 • elastyczne godziny pracy (od 8.00 do 22.00, a także w dni wolne od pracy- wyłącznie po telefonicznej rezerwacji spotkania)
 • trzy dogodne lokalizacje na obszarze Warszawy- Mokotowa, Warszawy- Pragi oraz Warszawy- Centrum.

Nasza Kancelaria świadczy usługi w każdej dziedzinie prawa, w szczególności:


1.PRAWO CYWILNE
 • rozwód (z orzeczeniem o winie i bez)
 • separacja
 • rozdzielność majątkowa (także z datą wsteczną)
 • alimenty
 • podział majątku
 • zniesienie współwłasności
 • sprawy o odszkodowanie od ubezpieczycieli i
  sprawców wypadków
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • przysposobienie
 • ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe
 • stwierdzenie zasiedzenia
 • sprawy z zakresu prawa zobowiązań
 • eksmisje
 • sprawy z zakresu prawa mieszkaniowego
 • sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • sprawy w postępowaniu międzynarodowym

Uwaga!
Kancelaria prowadzisprawy odszkodowawcze- za wypadek komunikacyjny, wypadek w drodze do pracy, w samochodzie, autobusie, tramwaju, etc.
2.PRAWO KARNE
 • obrona w postępowaniu karnym na każdym etapie postępowania: postępowanie przygotowawcze, postępowanie sądowe
 • reprezentacja na etapie wykonywania kary orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu
 • sprawy karne o każdym stopniu trudności, także sprawy zawiłe
 • reprezentowanie interesów pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych a także świadków
 • sprawy karne z udziałem nieletnich
 • obrona interesów podejrzanych tymczasowo aresztowanych

3.PRAWO HANDLOWE I GOSPODARCZE
 • pełna obsługa osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą, obsługa spółek i innych podmiotów

4.PRAWO PRACY
 • reprezentowanie osób wykonujących pracę na podstawie stosunku pracy, a także na podstawie umów cywilno-prawnych

5.PRAWO WEKSLOWE

6.PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 • w szczególności reprezentacja podmiotów przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • redagowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • ich kontrola pod względem legalności
 • odwołania
7.PRAWO ADMINISTRACYJNE
 • odwołania
 • skargi do WSA
 • pomoc w postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
8.PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE
 • zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
 • reprezentacja wierzycieli na etapie całego postępowania upadłościowego
 • ogłoszenie upadłości
http://www.kancelarialegal.pl
rezerwacja spotkania:509-926-012

Źródło ogłoszenia ( informacji ): Internet