Na sprzedaż wystawiona jest nowa spółka

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

Oferujący

Polska
dolnośląskie

pokaż telefon
Opis usługi:
Na sprzedaż wystawiona jest nowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiadająca udzieloną koncesję OPC - tzw. czysty obrót paliwami ciekłymi.

Koncesja pozwala na obrót na terenie Polski oraz z zagranicą.

Koncesja obejmuje obrót następującymi produktami:
1) benzyny silnikowe inne niż benzyny lotnicze,
2) oleje napędowe,
3) oleje opałowe,
4) gazy płynne,
5) nafty,
6) estry stanowiące samoistne paliwa ciekłe.

Koncesja ważna jest do dnia 31 grudnia 2024 roku.

- kapitał zakładowy – 5000 zł;
- nadany numer KRS, NIP, REGON;
- zgłoszenie jako płatnika VAT, VAT-UE z kwartalnym rozliczeniem;
- aktywne konto bankowe.

Spółka nigdy nie prowadziła żadnej działalności.

CENA: w zależności od szczegółowych uzgodnień może ona podlegać negocjacji - zapewniamy pełną obsługę w zakresie przygotowania umów sprzedaży, protokołu Zgromadzenia Wspólników do zmiany członków Zarządu oraz ewent. dostosowania umowy spółki do potrzeb nowych właścicieli, jak również przygotowanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego w celu ujawnienia zmiany wspólników i Zarządu.


Źródło ogłoszenia ( informacji ): Internet
Promowane