Zapraszamy na szkolenie z zakresu księgowości komputerowej

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

Oferujący

Polska
mazowieckie

pokaż telefon
Opis usługi:
INTENSYWNE SZKOLENIE
prowadzone przez
Centrum Szkolenia Praktycznego
przy PLACU BANKOWYM W WARSZAWIE

PROMOCJA :
399 ZŁ ZA CAŁOŚĆ !!!

Zapraszamy na szkolenie z zakresu księgowości komputerowej z następujących programów:
  1. SYMFONIA moduł Finanse i Księgowość
  2. WF-KaPeR (książka przychodów i rozchodów)
  3. Płatnik, do rozliczania z ZUSem.
Program:
Z racji złożoności programu, połowę liczby godzin przeznaczamy na program Symfonia Finanse i Księgowość. Jest przewidzianych parę zestawów zadań, które obejmują bilans otwarcia, księgowanie dokumentów obiegu w firmie (wyciągi bankowe, faktury sprzedażowe/zakupowe, dokumenty proste, raporty kasowe i inne), sporządzanie deklaracji VAT, sporządzanie rachunku zysków i strat oraz bilansu.
W połowie kursu przechodzimy do kolejnego programu: Książki Przychodów i Rozchodów (KPiR). Na każdym kolejnym spotkaniu zakładamy firmę (osoba fizyczna/prawna), uczymy: jak księgować dokumenty obiegu w firmie, zaksięgować środki trwałe, ewidencję przebiegu pojazdu, zrobić listę płac dla pracowników zatrudnionych w firmie, sporządzać deklaracje VAT oraz deklaracje zaliczki na podatek dochodowy.
Po 2/3 kursu rozpoczynamy pracę z programem Płatnik do rozliczania z Zusem. Po zapoznaniu się z programem, kursanci uczą się jak zarejestrować/wyrejestrować firmę oraz pracowników, sporządzać comiesięczne deklaracje ZUS, zasady naliczania składek, urlopów, zwolnień lekarskich

Po ukończonym kursie, uczestnik posiada wiedzę z zakresu:
- zasad prowadzenia ksiąg handlowych, książki przychodów i rozchodów,
- ewidencji komputerowej zdarzeń gospodarczych w książce przychodów i rozchodów
- prowadzenia rejestru VAT – sprzedaży i zakupów
- sporządzania deklaracji podatkowych
- ewidencji komputerowej zdarzeń gospodarczych w księgach handlowych
- zasad ustalania wyniku finansowego
- sporządzenia rachunku zysków i strat
- sporządzenia deklaracji podatkowych
- sporządzenia bilansu
- przepisów dotyczących spraw kadrowych oraz prowadzenia ewidencji pracowników
- rejestracji pracowników w ZUS oraz omówienie działania programu Płatnik
- sporządzenia obowiązkowych, comiesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS za pomocą programu Płatnik
- terminów oraz zasady prowadzenia dokumentacji ZUS
Małe grupy (max 10 osób), każdy z uczestników ma własne stanowisko komputerowe.
U nas Nauczysz się nie tylko teorii, ale także praktyki.

Każdy uczestnik po ukończeniu kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu:
- obsługi programu Symfonia – pełna księgowość
- obsługi programu Płatnik – deklaracje ZUS
- obsługi programu WF-KaPeR – prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
orazzaświadczenie o ukończeniu kursu MEN !!!
dyplom
cd z programami z których szkolimy
autorskie materiały

Cena od 399 zł za całość - bez dodatkowych opłat
Źródło ogłoszenia ( informacji ): Internet