TECHNIK INFORMATYK

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

Oferujący

Polska
małopolskie

pokaż telefon
Opis usługi:

TECHNIK INFORMATYK

Podczas nauki Słuchacz zdobywa wiedzę z zakresu montowania oraz eksploatacji komputera, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, projektowania i administrowania bazami danych oraz tworzenia i administrowania stron www i aplikacji internetowych. Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w różnego rodzaju firmach i instytucjach na stanowisku informatyka, administratora sieci, webmastera itp.

Zaświadczenia o nauce

legitymacja

indeks

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZAPISU:

- Oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej

- Zaświadczenie lekarskie

- 2 zdjęcia

obowiązuje kolejność zgłoszeń.

KRAKÓWul. Szewska 20/2, I piętro

Źródło ogłoszenia ( informacji ): Internet

Promowane