Transport i sprzedaż materiałów sypkich

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

Oferujący

Polska
małopolskie

pokaż telefon
Opis usługi:
FUHB STAKOPBUD Oferujemy transport i sprzedaż materiałów sypkich oraz kruszyw:
- piasek siany, zasypowy, płukany,
- kamień budowlany i dekoracyjny,
- żwir-pospółka
- ziemia ogrodowa czarna oraz brązowa
- gruz.
- klińce
- tłucznie- mineralne i porfirowe
- transport
- kruszywo betonowe i ceglane
- szlaka
- wszystkie kruszywa drogowe

Oferujemy kompleksowe roboty ziemne, usługi koparkami, koparko-ładowarkami tj.:

- wykopy kompleksowe,
- przygotowanie placu budowy,
- niwelacje,
- wykopy pod wod-kan,
- korytowanie pod drogi, parkingi, chodniki,
- załadunek i transport materiałów sypkich,

Oferujemy kompleksowe wykonawstwo prac wyburzeniowych:

- wyburzenia i rozbiórki budynków,
- kruszenie młotami pneumatycznymi el. żelbetowych,
- wywóz gruzu i śmieci,

Oferta asortymentowo cenowa:

Kruszywa

Grys porfirowy 16-22mm 59 zł/t brutto
Grys porfirowy 8-16mm 59 zł/t br.
Grys porfirowy 11-16mm 59 zł/t br.
Grys porfirowy 8-11mm 65 zł/t br.
Grys porfirowy 2-8mm 61 zł/t br.
Grys porfirowy 0-4mm 51 zł/t br.
Tłuczeń drogowy 31,5-63mm 41 zł/t br.
Kliniec porfirowy 4-31,5mm 55 zł/t br.
Niesort mineralny 0-31,5mm 37 zł/t br.
Niesort mineralny 0-63mm 35 zł/t br.
Niesort porfirowy (mieszanka) 0-16mm 37 zł/t br.
Niesort porfirowy (mieszanka) 0-31,5mm 41 zł/t br.
Niesort porfirowy (mieszanka) 0-63mm 40 zł/t br.
Piasek siany 25 zł/t ne.
Grys (otoczak) 2-8mm, 16-32mm 51zł/t br.
Grys (otoczak) 8-16mm 45 zł/m3 ne.
Grys (otoczak) 32-60mm 43 zł/t br.

Transport ww. materiału waha się w zakresie od 200zł do 400zł* w zależności od lokalizacji dla sam. o ład. do 14 lub 19t.

Dysponujemy również piaskiem zasypowym, podsypką
w cenie od 380 do 450zł* netto za 10 m3.

Kruszywa drogowe w specjalnej cenie:
Tłuczeń drogowy 0-70mm - 25zł/t ne.
Kliniec drogowy 0-31,5mm - 10zł/t ne.
Tłuczeń betonowy 0-100mm - 45zł/m3 net.

Kruszywa dolomitowe

Niesort dolomitowy 0-31,5mm 32 zł/t br.
Niesort dolomitowy 0-63mm 33 zł/t br.
Grys dolomitowy 4-10mm 26 zł/t br.
Kliniec dolomitowy 10-30mm 37 zł/t br.
Tłuczeń dolomitowy 31,5-63mm 36 zł/t br.

Źródło ogłoszenia ( informacji ): Internet
Promowane