szukasz pomocy przy odbiorze mieszkania

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

Oferujący

Polska
wielkopolskie

Opis usługi:
Jeżeli szukasz pomocy przy odbiorze mieszkania – DOBRZE TRAFIŁEŚ!!!

W sposób profesjonalny w Twoim imieniu przeprowadzę odbiór techniczny mieszkania (domu), które kupujesz od dewelopera.
Na odbiór mieszkania/domu masz prawo przyprowadzić wujka, dziadka, sąsiada lub dowolną osobę z doświadczeniem budowlanym, która fachowo oceni jakość wykonanych robót.
ODBIÓR WYKONYWANY JEST PRZEZ INSPEKTORA PROFESJONALNYM SPRZĘTEM WEDŁUG SCHEMATU I OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury "W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" (Dziennik Ustaw nr 75, poz. 690 z 2002r),
Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.,
PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie – Zasady wykonywania i wymagania techniczne,
PN – 70/B-10101 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN–B-10122:1972 – Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN – 53/B-10145 – Podkład pod posadzki. Posadzki z płytek kamionkowych, lastrykowych i klinkierowych,
PN – 76/8841-22 – Podkład pod posadzki. Posadzki z parkietu i paneli podłogowych,
PN–EN/1279-1:2005(U) – Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne,
PN–B-10121:1975 – Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN–B-10085:1988 wraz ze zmianami: /Az2:1997 i /Az3:2001 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
ELEMENTY SPRAWDZANE:
WILGOTNOŚĆ ŚCIAN, SUFITÓW I POSADZEK
zgodność rozmieszczenia ścian z projektem
wymiary pomieszczeń i otworów drzwiowych
jakość tynków, łączenia i krzywizny ścian i sufitów
kąty pomiędzy ścianami i sufitami
poziom i jakość podłóg i posadzek
drzwi, okna, parapety, rolety
balkony i tarasy
instalacja elektryczna – rozmieszczenia i sprawność
instalacja wody i kanalizacji – rozmieszczenie
instalacja co, grzejniki – rozmieszczenie
instalacja wentylacyjna i klimatyzacja
instalacja centralnego odkurzacza
elewacja budynku
otoczenie budynku, śmietnik, chodnik, dojazd.
DODATKOWO: SPRAWDZANY JEST W WĄTPLIWYCH SYTUACJACH PRZEBIEG PRZEWODÓW PRĄDOWYCH.
CZAS TRWANIA – OD 1,5 GODZ. DO 4,0 GODZ.
WAŻNE:
Na odbiór klienci przynoszą: standard wykończenie oraz rzut mieszkania (każdej kondygnacji).
CENA: od 190zł (liczone łącznie z dojazdem do nieruchom

Źródło ogłoszenia ( informacji ): Internet
Promowane