spółka z koncesją OPC ! ON,OO, PB, LPG!

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

Oferujący

Polska
wielkopolskie

pokaż telefon
Opis usługi:

Koncesja przyznana jest na 10 lat-czysty obrót. Możliwość wpłaty kaucji gwarancyjnej przed lub po zmianie właściciela (załatwiamy wszelkie formalności). Transakcja w 24 godziny.

Gotowa spółka z koncesją na Obrót Paliwami Ciekłymi jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą zacząć działać w branży paliwowej natychmiast, bez przechodzenia długotrwałego i kosztownego procesu uzyskania koncesji OPC.

Oferowana przez Nas, gotowa spółka z koncesją OPC posiada:

Odpis z KRS wraz z postanowieniem o wpisie

Koncesję na Obrót Paliwami Ciekłymi udzieloną min. na 10 lat, bez żadnych szczególnych warunków dotyczących posiadania jakiejkolwiek infrastruktury technicznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Umowę spółki z szerokim zakresem PKD (rodzajów prowadzenia działalności gospodarczej)

Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON (sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych)

Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP

Potwierdzenie zarejestrowania jako podatnika VAT i VAT UE (rozliczenia kwartalne)

Potwierdzenia dokonania opłat skarbowych i podatku PCC

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach i ZUS

Oświadczenie zarządu o braku zobowiązań

Raport o niezaleganiu w KRD

Komplet dokumentów pozwalających prowadzić działalność koncesjonowaną

Wszystkie opłaty w cenie ( Notariusz, KRS)

Pozostająca w naszej grupie kapitałowej Kancelaria Prawna profesjonalnie przygotuje dla Państwa komplet dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia zmian w KRS, US, GUS, ZUS i innych urzędach administracji publicznej po zakupie spółki.

Kancelaria przygotuje również dokumenty potrzebne do wprowadzenia zmian danych w Urzędzie Regulacji Energetyki dotyczących nowego zarządu, udziałowców, oraz miejsca wykonywania działalności koncesjonowanej.

Możliwa jest również dowolna zmiana treści umowy spółki, powołania większej/mniejszej liczby udziałowców, członków zarządu, rady nadzorczej, prokurentów, zmiany siedziby, kapitału zakładowego, czy nazwy kupionej spółki.

OBSŁUGUJEMY TEREN CAŁEGO KRAJU !

Źródło ogłoszenia ( informacji ): Internet

Promowane