DLA PRACODAWCÓW SZKOLENIE OKRESOWE BHP

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

Oferujący

Polska
małopolskie

pokaż telefon
Opis usługi:
SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACODAWCÓW I KADRY KIEROWNICZEJ

Cele szkolenia okresowego kadry kierowniczej jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy z zakresu:
a) oceny zagrożeń występujących w środowisku pracy i ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
b) kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
c) ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Program szkolenia:

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego.

2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki.

5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.

6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników).

8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia na podstawie 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860,z późn. zm.).

Liczba godz.: 16 godz.
Termin: do ustalenia (nabór trwa)

Cena: 150 zł
Cena obejmuje materiały szkoleniowe, wydanie zaświadczenia oraz poczęstunek kawowy.

Szczegółowe informacje i zapisy:

Krakowski Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy „Semeks”
http://www.semeks.com.pl

Więcej informacji udzielamy drogą telefoniczną:

ZAPRASZAMY!
Źródło ogłoszenia ( informacji ): Internet
Promowane