DLA PRACOWNIKÓW SZKOLENIE OKRESOWE BHP

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

Oferujący

Polska
małopolskie

pokaż telefon
Opis usługi:
SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO - TECHNICZNYCH

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a) identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
b) organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami BHP oraz ergonomii,
c) metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

Program szkolenia:

1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:
a) aktualne przepisy,
b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.

2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliw.i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami.

3. Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymagan. bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych.

4. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

5. Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu.

6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia na podstawie 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860,z późn. zm.).

Liczba godz.: 16 godz.
Termin: do ustalenia (nabór trwa)

Cena: 150 zł
Cena obejmuje materiały szkoleniowe, wydanie zaświadczenia oraz poczęstunek kawowy.

Szczegółowe informacje i zapisy:

Krakowski Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy „Semeks”


ZAPRASZAMY!
Źródło ogłoszenia ( informacji ): Internet