gotowe spółki z o.o.

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

Oferujący

Polska
mazowieckie

pokaż telefon
Opis usługi:
P { margin-bottom: 0.21cm; }

Oferuję gotowe spółki z o.o. zarejestrowane w 2014 r .

Przykładowa spółka z mojej oferty:

- ma nadany NIP, REGON, KRS, może być zarejestrowa do VAT, VAT-UE
- ma idealnie czystą historię, została założona i nic więcej nie zostało zrobione
- ma siedzibę w Warszawie
- nigdy nie miała zaksięgowanej żadnej faktury (ani kosztowej ani przychodowej)
- nie zatrudnia i nigdy nie zatrudniała nikogo
- nigdy nie prowadziła żadnej działalności
- nie posiada żadnych zobowiązań ani należności
- nie posiada telefonu, faxu, emaila, domeny itd.
- nigdy nie miała żadnych uchwał ani protokołów
- nigdy nie była stroną żadnej umowy
- nigdy nie udzieliła żadnych pełnomocnictw
- nigdy nie była stroną w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, upadłościowych, podatkowych
- nie zalega z płatnościami podatkowymi ani żadnymi innymi
- nie posiada koncesji ani żadnych innych decyzji
- nie ma umowy z biurem księgowym czy biurem rachunkowym


Informacje dodatkowe
- w umowie spółki wpisane jest pełne PKD dopuszczalne prawem dla spółki z o.o.
- spółka nie posiada i nigdy nie posiadała rachunku bankowego ponieważ nigdy nie przeprowadziła żadnej operacji finansowej
- kapitał zakładowy spółki wynosi 5 tys zł w gotówce (oczywiście cena za spółkę nie uwzględnia ewentualnego kapitału zakładowego), jeżeli klient chce otrzymać dodatkowo kapitał zakładowy 5 tys zł to musi zapłacić dodatkowo 5 tys zł
- nabywca może wybrać notariusza, u którego podpisze umowę
- umowę można podpisać u notariusza w dowolnym miejscu w Polsce, umowę wyślemy kurierem

- w Warszawie możemy się spotkać osobiście

Wszystkie dokumenty dotyczące spółki to
- umowa spółki (akt założycielski)
- wypis z KRS
- potwierdzenie nadania REGON
- potwierdzenie nadania NIP
- potwierdzenie zarejestrowania jako podatnika VAT
- potwierdzenie zarejestrowania jako podatnika VAT UE
- zaprowadzone księgi rachunkowe ( dok. wpłaty kapitału zakładowego, bilans sporządzony na dzień zbycia udziałów, wydruki z kont księgowych )
- opracowana polityka rachunkowości

Cena:
- 2.400,00 + ew. 170 zł opłaty rejestracyjnej VAT jeżeli spółka ma być zarejestrowana do vat


Zapraszam do kontaktu:

– Robert Urbaniak

Źródło ogłoszenia ( informacji ): Internet