Zajęcia wyrównawcze

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

Oferujący

Polska
małopolskie

pokaż telefon
Opis usługi:
Nauczyciel z doświadczeniem w pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce proponuje indywidualne zajęcia, dostosowane do problemów dziecka.
- Pomoc w uzyskaniu gotowości szkolnej.
- Usprawnianie percepcji wzrokowej i słuchowej oraz koordynacji
ruchowej.

- Dojazd, materiały i pomoce do ćwiczeń wliczone w koszt zajęć
( 25zł/h )
- Możliwość pracy w weekendy.
- Najlepsze rezultaty z dziećmi w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym.
- Bezstresowo.

Dziecko dobrze przygotowane do nauki łatwiej osiąga sukces.

Źródło ogłoszenia ( informacji ): Internet