prowadzenie książki przychodów i rozchodów

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

Oferujący

Polska
małopolskie

pokaż telefon
Opis usługi:
'Księgowy z praktyką w biurze rachunkowym- prowadzenie książki przychodów i rozchodów oraz pełnej księgowości na programie Optima''

100-godzinny kurs pełnej księgowości na programie Optima dla osób początkujących.

W programie:
1.Wynagrodzenia i inne formy zatrudniania pracowników: 4h
2.Ubezpieczenia społeczne oraz obowiązki pracodawcy i płatnika wobec ZUS i Urzędu Skarbowego: 4h
3.Zajęcia komputerowe: Płatnik jako system komunikacji z ZUS: 8h
4.Klasyfikacja i charakterystyka składników majątku i źródeł ich finansowania: 2h
5.Bilans: 4h
6.Operacje gospodarcze: 2h
7.Konto księgowe: 2h
8.Zestawienie obrotów i sald, jako narzędzie sprawdzania poprawności księgowań (zasady funkcjonowania i sporządzania): 2h
9.Podatek VAT: 4h
10.Konta wynikowe: 2h
11.Kategorie przychodów i kosztów: 2h
12.Koszty wg zespołu 4: 8h
13.Koszty wg zespołu 5: 2h
14.Podatkowa Księga KPiR: 16h
15.Zajęcia komputerowe: OPTIMA Książka Przychodów i Rozchodów, Kadry - Płace i Środki Trwałe: 16h
16.Zajęcia komputerowe: OPTIMA Księga Handlowa, Kadry - Płace i Środki Trwałe: 24h

Do zaoferowania mamy trzy dogodne tryby:
1)wieczorowy: 24 września - 15 grudnia 2014
2)weekendowy: 13 września - 23 listopada 2014(możliwość dopisania się na zajęcia)
3)ranny: 20 października - 13 listopada 2014

Więcej informacji na naszej stronie internetowej:

Zapraszamy!


Źródło ogłoszenia ( informacji ): Internet
Promowane