Tanio i profesjonalnie -Księgowość Podatki Kadry

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

Monika Szczudlińska

Polska
pomorskie

Kontakt
Opis usługi:
Księgowa z dużym doświadczeniem, posiadająca wyższe wykształcenie ekonomiczne oraz tytuł biegłego rewidenta księgowego, pracująca w zawodzie w jednej z większych Spółek w kraju.
Proponuję Państwu profesjonalną obsługę księgową i kadro-płacową, m.in.:
  • dekretacja dokumentów zakupu i sprzedaży VAT, WNT, WDT, import usług;
  • ustalanie wysokości należnych zaliczek na podatek dochodowy (PIT, CIT) i VAT oraz sporządzanie miesięcznych deklaracji na te zaliczki;
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych (amortyzacja, umorzenie) i rozliczeń międzyokresowych;
  • sporządzanie rocznych sprawozdań (CIT, PIT, Bilans)
  • ewidencja przychodów i kosztów;
  • ewidencja podatku od towaru i usług;
  • sporządzanie miesięcznych deklaracji PIT ;
  • ewidencja środków trwałych;
  • prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej (umowy o prace cywilno-prawne, listy płac, akta osobowe), prowadzenie rozliczeń ZUS i deklaracji
  • prowadzenie rozliczeń z ZUS oraz deklaracji dla ZUS
Zapraszam do kontaktu: ksiegipodatkikadry@gmail.com">ksiegipodatkikadry@gmail.com