Kurs Opiekunka Dziecięca

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

zlecajacy

Polska
lublin
lubelskie

pokaż telefon
Opis usługi:
NOVA Centrum Edukacyjne,
lider na rynku szkoleń i kursów zawodowych zaprasza na kurs

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

Celem szkolenia jest przygotowanie kursanta do pracy w instytucjach edukacji przedszkolnej. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej osoba przeszkolona w ramach zajęć teoretycznych i praktycznych nabędzie kompetencji do realizacji trzech podstawowych zadań: udziału w wychowaniu małego dziecka, jego pielęgnacji i żywienia oraz świadomego towarzyszenia w jego prawidłowym rozwoju.

Forma kursu

Kurs realizowany jest głównie w formie praktycznej z elementami wiedzy teoretycznej z zakresu zasad bezpieczeństwa, żywienia oraz rozwoju dziecka.

Certyfikat

Po ukończeniu szkolenia wystawiamy zaświadczenie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Certyfikat ukończenia szkolenia zawodowego.


Program szkolenia:

Program szkolenia został opracowany w oparciu o rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.1.Psychobiologia i pedagogika rozwoju dziecka (20 godzin)

Proces rozwoju dziecka w aspekcie indywidualnym i społecznym od narodzin przez kolejne miesiące życia
Zależności pomiędzy rozwojem biologicznym, motorycznym, poznawczym i psychicznym małego dziecka
Adaptacja i przystosowanie społeczne jako pozytywny wynik procesu rozwojowego
Uwarunkowania prawidłowego rozwoju małego dziecka
Zagrożenia prawidłowego rozwoju dziecka do lat 3/patologie rozwoju i ich konsekwencje
Rola dorosłego i najbliższego otoczenia w procesie rozwoju dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa

2.Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (20h)

Rozpoznawanie i zaspokajanie podstawowych potrzeb rozwojowych dziecka
Planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych czynnościach (posiłek, zabawa, odpoczynek, podstawowe zasady współżycia i kultury osobistej, higiena i pielęgnacja)
Zabawa jako podstawowe narzędzie prawidłowego rozwoju dziecka: rodzaje zabaw i ich cele
Budowanie relacji z dzieckiem, rodzicem i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka i jego opiekę

3.Sylwetka profesjonalnego opiekuna dziecięcego (20h)

Diagnoza i rozwiązywanie problemów zawodowych
Podstawy prawne pracy opiekuna dziecięcego
Pierwsza pomoc
Emisja głosu

4.Praktyki zawodowe (80h) – realizowane w przedszkolu lub punkcie opieki

Zapisz się już dziś: