Gotowanie – warsztaty praktyczne

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

zlecajacy

Polska
Chorzów
śląskie

pokaż telefon
Opis usługi:

AP EDUKACJA CENTRUM SZKOLENIA W CHORZOWIE:

Zaprasza na szkolenie:

Gotowanie – warsztaty praktyczne

Termin zajęć: 17.08.2015 / 19.08.2015

Cena: 500,00 zł

Ilość godzin: 30

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie kierujemy w szczególności do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu technologii gastronomicznej, pracujących w branży gastronomicznej (stołówki szkolne, szpitalne) lub planują założenie własnej działalności gospodarczej w takim obszarze. K W programie między innymi: podstawy żywienia człowieka, techniki sporządzania, sposoby dekorowania i podawania potraw.

CELE KURSU

Zdobycie praktycznej umiejętność układania karty dań, znajomość technologii gastronomicznej, zasad żywienia, zasad GHP, GMP, HCCP.

PROGRAM SZKOLENIA

Podstawowe wiadomości o środkach żywnościowych

1. Podział środków żywnościowych pod względem pochodzenia i składu chemicznego.

2. Wartość odżywcza poszczególnych składników żywności.

3. Wpływ składu chemicznego na trwałość produktu.

4. Wpływ operacji technologicznych na wartość odżywczą gotowych produktów spożywczych.

Podstawowe przepisy i normy obowiązujące w gospodarce żywnościowej

1. Pojęcie normy, normalizacji, dyrektywy i rozporządzenia.

2. Budowa receptury gastronomicznej.

3. Metody oceny jakościowej potraw.

4. Zasady pobierania próbek kontrolnych i ich zabezpieczania.

Charakterystyka procesów technologicznych

1. Proces technologiczny i jego etapy

2. Obróbka wstępna.

3. Zjawisko osmozy.

4. Obróbka cieplna.

5. Zmiany zachodzące podczas obróbki wstępnej i cieplnej.

6. Nowoczesne metody obróbki cieplnej.

Ocena towaroznawcza warzyw, ziemniaków i grzybów, ich zastosowanie w
produkcji gastronomicznej.


1. Wartość odżywcza i podział warzyw.

2. Charakterystyka poszczególnych warzyw.

3. Liofilizacja, blanszowanie i ciemnienie warzyw – utlenianie tyrozyny.

4. Metody obróbki cieplnej.

5. Asortyment potraw jarskich.

6. Ogólna charakterystyka ziemniaków i potraw z ziemniaków.

7. Ogólna charakterystyka grzybów i potraw z grzybów

Ocena towaroznawcza mleka i jego przetworów

1. Ocena towaroznawcza mleka i jego wartość odżywcza i sensoryczna.

2. Proces fermentacji mleka i jego mikroflora.

3. Sery i ich podział.

4. Śmietana i śmietanka, otrzymywanie i gatunki handlowe.

5. Zastosowanie mleka i wyrobów mleczarskich w przygotowywaniu potraw.

Ocena towaroznawcza jaj i ich zastosowanie w produkcji gastronomicznej
( początek

Ocena towaroznawcza jaj i ich zastosowanie w produkcji gastronomicznej.


1. Budowa jaja jego skład chemiczny i wartość odżywcza.

2. Wykorzystywanie właściwości jaj (spulchniających, wiążących, zagęszczających, emulgujących) przy sporządzaniu potraw.

3. Asortyment potraw z jaj.

Promowane