Szkolenia biznesowe, sprzedażowe, marketingowe,windykacyjne, managerskie

Informacje o usłudze:
na zamówienie
Informacje o sprzedawcy:

Baccata Enterprise sp. z o.o.

Polska
Cała Polska

Kontakt
Opis usługi:
Baccata Enterprise sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza stworzona przez doświadczonych Trenerów Biznesu , której zadaniem jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań z zakresu szkoleń, rekrutacji, doradztwa HR.

Pracujemy metodą ON THE JOB TRAINING.

Gwarantujemy najwyższą jakość usług szkoleniowych oraz wykwalifikowaną kadrę trenerską.

Prowadzimy szkolenia m.in. z zakresu:
http://baccata.com.pl/images/logo.png">Obrazekhttp://baccata.com.pl/images/logo.png" />


SPRZEDAŻY

1. Skuteczne finalizowanie sprzedaży
2. Nowoczesne techniki sprzedaży
3. Sztuka pozyskiwana Klientów w kontakcie bezpośrednim
4. Kreatywność w rozmowach sprzedażowych
5. Asertywność i stres w sprzedaży bezpośredniej
6. Wywierania wpływu na Konsumenta
7. Efektywność osobista w organizacji
8. Lingwistyka w sprzedaży
9. Techniki pozyskania Klienta w kontaktach B2B
10.Zarządzanie Zespołem Handlowców
11.Negocjacje handlowe
12.Zarządzanie relacjami
13.Perswazja handlowa
14.Techniki pozyskania Klienta w kontaktach B2C

CALL CENTER

1. Skuteczna sprzedaż przez telefon
2. Skuteczne finalizowanie sprzedaży telefonicznej
3. Nowoczesne techniki sprzedaży pośredniej
4. Sztuka pozyskiwana Klientów w kontakcie telefonicznym
5. Kreatywność w rozmowach sprzedażowych
6. Motywowanie pracowników Call/Contact Center
7. Asertywność i stres w rozmowach telefonicznych
8. Monitoring i Re-trening w Call Center
9. Motywowanie pracowników Help Desk
10.Zarządzanie zasobami ludzkimi w Call Center
11.Fluktuacja i Rotacja w Call Center
12.Standardy szkoleniowe w Call/Contact Center
13.Wykorzystanie NLP w Telemarketingu
14.Techniki dosprzedaży czyli Cross-selling oraz up-selling

ROZWOJU MANAGERA

1. Art – Coaching czyli rozwój osobisty przez sztukę
2. Autoprezentacja czyli umiejętność wystąpień publicznych
3. Motywowanie pracowników Call/Contact Center
4. Coaching i monitoring w Call/Contact Center
5. Komunikacja interpersonalna i Public Relations
6. Personal Branding
7. Budowanie wizerunku lidera
8. Zachowania asertywne w miejscu pracy
9. Skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem
10. Zarządzanie zmianą w organizacji
11. Rozwój kompetencji menadżerskich
12. Komunikacja w pracy menadżera/w biznesie/w zespole
13. Coaching w Zarządzaniu
14. Rozpoznawanie manipulacji w biznesie
15. Coaching Biznesowy
16. Coaching w Call Center
17. Autoprezentacja i autopromocja
18. Savoir vivre i dress code w biznesie
19. Współpraca z klientem VIP
20. Sztuka skutecznej negocjacji w biznesie
21. Twórcze rozwiązywanie problemów/ konfliktów w organizacji
22. Rozwijanie kompetencji managerskich - Przywództwo
23. Trudne rozmowy z pracownikami
24. Rozwijanie i motywowane pracowników/ zespołów pracowniczych
25. Budowanie i realizacja indywidualnych ścieżek rozwoju dla organizacji
26. Podnoszenie efektywności (zarządzanie w czasie i przestrzeni, zarządzanie przez cele, zarządzanie sytuacyjne)
27. Skuteczne zapobieganie wypaleniu zawodowemu w organizacji
28. Life-Coaching
29. Executive Coaching
30. Sesje AC, DC, 360/180, ocena okresowa

WINDYKACYJNE

1. Efektywna windykacja przez telefon
2. Windykacja bezpośrednia
3. Negocjacje i mediacje w windykacji
4. Prawne aspekty windykacji należności
5. Windykacja dla Handlowców
6. Windykacja należności a Zabezpieczenie wierzytelności
7. Nowoczesne techniki windykacji terenowej
8. Profesjonalny windykator terenowy
9. Telewindykator a aspekty prawne
10.Monitoring należności

PROFESJONALNEJ OBSŁUGI KLIENTA

1. Budowanie długofalowych relacji z Klientem
2. Tworzenie i wprowadzanie standardów Obsługi Klienta
3. Sztuka obsługi "trudnego" Klienta
4. Praca głosem, komunikacja, argumentacja, perswazja
5. Profesjonalna Obsługa Klienta
6. Telefoniczna Obsługi Klienta – inbound
7. Strategiczna Obsługa Klienta
8. Reklamacje i Obsługa trudnego Klienta
9. Telefonicznie Badanie CATI
10. Profesjonalna korespondencja e-mail

TRENER CALL CENTER

1. Podstawy umiejętności trenerskich czyli jak zostać trenerem sprzedaży
2. Train the Trainers
3. Trener Call Center – Metody szkoleniowe
4. Trener Call Center – Projektowanie programu szkoleniowego
5. Trener Call Center – Efektywna analiza potrzeb szkoleniowych
6. Trener Call Center - Prowadzenie szkoleń metodą warsztatową
7. Sytuacje trudne, konfliktowe w pracy Trenera podczas szkolenia
8. Zasady tworzenia materiałów szkoleniowych i pomocy wizualnych, multimedialnych
9. Planowanie i konstruowanie szkoleń wewnętrznych jak i zewnętrznych w organizacji
10.Techniki prezentacyjne w pracy Trenera

PRAWO

1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2. Prawo pracy wraz ze zmianami - aktualny stan prawny 2014 r.
3. Prawo pracy w praktyce wraz z kompletem wniosków, oświadczeń
4. Prawo pracy w MŚP
5. Kodeks pracy po nowelizacji
6. Prawo pracy dla Kadry Zarządzającej
7. Praktyczne prawne aspekty ochrony danych osobowych i baz danych
8. Ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej
9. Ochrona danych na stanowiskach kadrowo - płacowych
10. Praktyczne prawne aspekty ochrony danych osobowych i baz danych w bankowości

MARKETING

1. Social Media
2. E - marketing
3. E-commerce
4. Zarządzanie marką
5. Zarządzanie produktem
6. Psychologia reklamy
7. Marketing ROI
8. Skuteczne strategie marketingowe w praktyce
9. Controlling marketingowy
10.Strategia Marketingowa

PSYCHOLOGIA PRACY
1. Dobre praktyki redukcji zatrudnienia
2. Dyskryminacja i mobbing - minimalizowanie ryzyka odpowiedzialności pracodawcy
3. Eliminowanie zagrożeń psychospołecznych – obowiązki pracodawcy
4. Inwestowanie w rozwój pracowników
5. Jak szacować i pomnażać kapitał intelektualny firmy
6. Ludzki aspekt zmian organizacyjnych
7. Ochrona danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy
8. Ochrona wizerunku pracodawcy w Internecie
9. Odpowiedzialność menedżerów za relacje w miejscu pracy
10.Optymalizacja zatrudnienia w czasie recesji
11.Outplacement - łagodzenie skutków zwolnień
12.Mobbing - rozpoznawanie i przeciwdziałanie
13.Motywacja i komunikacja w czasie restrukturyzacji zatrudnienia
14.Motywowanie pracowników w czasie koniunktury i dekoniunktury
15.Nowoczesne systemy ocen pracowniczych
16.Płeć a styl zarządzania
17.Psychologia konfliktu dla menedżerów
18.Psychologiczne aspekty negocjacji handlowych
19.Przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu w środowisku pracy
20.Przeciwdziałanie nieuczciwym i nieetycznym zachowaniom pracowników
21.Skuteczna rekrutacja dla menedżerów zespołów
22.Szkolenia i rozwój zawodowy pracowników
23.Świadczenia pozapłacowe jako element polityki wynagradzania
24.Zagrożenia psychospołeczne w środowisku pracy – m.in. stres, wypalenie, pracoholizm
25.Zarządzanie konfliktami pracowniczymi
26.Zarządzanie nowoczesnymi formami organizacji pracy - pracą zdalną, elastyczną i wirtualną
27.Zarządzanie pracownikami z Pokolenia Y
28.Zarządzanie procesem zwolnień grupowych
29.Zarządzanie talentami i strategie rozwoju pracowników
30.Zarządzanie wiedzą w firmie
31.Zmiana i opór wobec zmian
32.Zmiany w prawie pracy

Z przyjemnością zaprezentujemy Państwu szczegółową propozycję wybranego przez Państwa szkolenia, warsztatu, kursu dostosowanego do Państwa indywidualnych potrzeb.

Jeżeli interesuje Państwa inny temat szkolenia czy warsztatu prosimy o przesłanie zapytania.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Baccata Enterprise sp. z o.o.
Training & Coaching & Consulting

oferta@baccata.com.pl">oferta@baccata.com.pl

http://baccata.com.pl/">http://baccata.com.pl/
Promowane