Kurs opiekun osób starszych - online zaśw MEN!

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

Erudiogroup

Polska
Cała Polska

pokaż telefon
Kontakt
Opis usługi:
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
Centrum szkoleniowe Erudiogroup
ogłasza nabór na kurs:
OPIEKUN OSÓB STARSZYCH

Kurs składa się z sześciu modułów:

Moduł 1 Problematyka starości. Zagadnienia ogólne.
Moduł 2 Choroby wieku starczego
Moduł 3 Rehabilitacja osób starszych
Moduł 4 Zasady żywienia osób starszych
Moduł 5 Obowiązki opiekuna osób starszych. Aspekty prawne i etyczne
Moduł 6 Organizacja opieki nad osobami starszymi w Niemczech
Czas trwania kursu: 30 godzin

PRZEBIEG KURSU

Kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej ERUDIOGROUP
Kursant zdobywa wiedzę z wybranego tematu, przerabiając kolejne moduły tematyczne, z których każdy kończy się testem cząstkowym.
Kurs kończy się ogólnym testem sprawdzającym wiedzę (online).
W terminie 7 dni od daty zdania testu ogólnego, uczestnik otrzymuje certyfikat poświadczający odbycie kursu, zgodnie z wytycznymi MEN.

Gdzie mogę podjąć pracę po ukończeniu kursu?

Osoby, które pomyślnie ukończyły szkolenie w Erudiogroup zyskują możliwość legalnego zatrudnienia jako opiekun osoby starszej w kraju i za granicą – zarówno w domu podopiecznego, jak i w specjalistycznych placówkach, prowadzonych przez osoby prywatne, fundacje i stowarzyszenia

Do kogo adresowany jest kurs?
Kurs adresowany jest do osób, które chcą podjąć pracę jako opiekun osoby starszej – w Polsce lub za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec. Osoby nie posiadające wykształcenia kierunkowego poszerzą swoje kompetencje oraz pozyskają wiedzę, niezbędną do wykonywania zawodu opiekuna.

Zaświadczenia

Erudiogroup jest wpisana do rejestru placówek oświatowych, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Miasto Wrocław). Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie jego ukończenia (wydawane na wzorach MEN - ustawa z dnia 11.01.2012 Dz.U z 2014 r poz. 622)honorowane na terenie całej unii europejskiej listownie na wskazany adres zamieszkania. Za dodatkową opłatą 35 zł istnieje możliwość przetłumaczenia zaświadczenia na dowolny język.

Zapisy
http://erudiogroup.pl/nasze-kursy/112-opiekun-osob-starszych-zasady-opieki-nad-osobami-starszymi-w-niemczech">http://erudiogroup.pl/nasze-kursy/112-opiekun-osob-starszych-zasady-opieki-nad-osobami-starszymi-w-niemczech

Cena 299zł

Zobacz całą naszą ofertę szkoleniową
http://erudiogroup.pl/">http://erudiogroup.pl

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum szkoleniowe Erudiogroup
ul. Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław
e-mail: biuro@erudiogroup.pl
tel: + 48 514 393 537

Serdecznie zapraszamy !