Bezpłatna nauka dla pierwszych 10 osób TECHNIK WETERYNARII

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

Oferujący

Polska
małopolskie

pokaż telefon
Opis usługi:

TECHNIK WETERYNARII

naukaza darmo

Po ukończeniu szkoły Absolwent może podjąć pracęjako pomoclekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach dla zwierząt, w ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach przemysłowych, zakładach hodowli i unasieniania zwierząt, zakładach przetwórstwa spożywczego, w weterynaryjnej inspekcji pracy oraz nadzorze sanitarno-weterynaryjnym. Zdobyte wykształcenie umożliwia również samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolniczego lub zatrudnienie w firmach związanych z agrobiznesem.


Dla pierwszych 3 osób nauka + materiały za darmo przez całe 2 lata!

Zaświadczenia o nauce

legitymacja

indeks

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZAPISU:

- Oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej

- Zaświadczenie lekarskie

- 2 zdjęcia

www.

KRAKÓWul. Szewska 20/2, I piętro

Źródło ogłoszenia ( informacji ): Internet