Przygotowania do egzaminów z matematyki

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

Oferujący

Polska
mazowieckie

pokaż telefon
Kontakt
Opis usługi:
{KAŻDY ZAKRES = MATURY_LICEA_GIMNAZJA_STUDIA WYŻSZE}
1.Konsultacje dla studentów z dowolnego zakresu matematyki uczelnianej -
Przygotowania do egzaminów między innymi z:
a. algebry z geometrią,
b. analizy matematycznej rzeczywistej i zespolonej,
c. równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych,
d. geometrii różniczkowej klasycznej i na rozmaitościach
e. zaawansowanych formalizmów matematycznych fizyki teoretycznej
Dla studentów: Politechniki, Uniwersytetu i innych uczelni - wszystkie kierunki
2.Przygotowanie nowo przyjętych studentów do matematyki wyższej -
Uzupełnianie braków ze szkoły średniej.

3.Dla uczniów liceów, gimnazjów i techników-przygotowanie bieżące i do egzaminów.Systematyczna opieka naukowa nad uczniem.
4.Poprawki i nauka wakacyjna -
do powakacyjnych egzaminów poprawkowych.
5.Przygotownie do matury 2014, 2015-
systematyczne przygotowanie do matur z poziomu rozszerzonego i podstawowego.

6.Uzupełnianie wiedzy dla dobrych i ambitnych uczniów -
Konkursy i olimpiady matematyczne.
7.Rozszerzenie wiedzy matematycznej dla studentów -
Przygotowanie ambitnych studentów do studiów doktoranckich.
UWAGA!
Kursy maturalneodbywają się w formie:
1.indywidualnych zajęć
2. gupowo, w grupach liczących 2, 3, lub 4 osoby
Cena zależy od liczebności grupy.

Profesjonalnie podchodzę do nauczania. Posiadam dużą praktykę i sukcesy pedagogiczne. Ponad 25 lat nauczania matematyki. Duża skuteczność - prawie 100% zdawalność egzaminów przez moich uczniów i studentów. Wieloletnia praktyka w nauczaniu na wszystkich poziomach - od szkół podstawowychpo szkoły wyższe pozwoliła na wypracowanie skutecznych metod nauczania i uniezależniła od obowiązujących programów szkolnych.
Innymi słowy, automatycznie dostosowujęsię do stawianych wymagań programowych i charakteru ucznia - studenta.
Ponadto cierpliwośćmoja zezwala na bezstresowe tłumaczenie aż do skutku dając gwarancję powodzenia.

M.H.G.(bez SMS-ów),
kontakt:
Źródło ogłoszenia ( informacji ): Internet
Promowane