Na kursy zapraszamy studentów i absolwentów uczelni o profilach sportowych

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

oferujący

Polska
wielkopolskie

pokaż telefon
Opis usługi:
Wszystkich zainteresowanych potwierdzeniem swoich kwalifikacji zapraszamy na specjalistyczny, dwudniowy kurs instruktora Nordic Walking.

Szkolenia odbywają się w całej Polsce!
Szczegółowy terminarz szkoleń znajdziesz na: w ww.marszpozdrowie.pl/art/zajecia/kurs_instruktora_nordic_walking

Specjalistyczny, dwudniowy kurs instruktorski Nordic Walking zakończony jest otrzymaniem certyfikatu Instruktora Nordic Walking. Kurs obejmuje pełen zakres metodyki i dydaktyki techniki Nordic Walking. Skupiamy się na praktycznym podejściu do treningu i różnorodności ćwiczeń, tak by kursanci mogli przedstawić swoim klientom szeroki wachlarz umiejętności i prowadzić treningi tak by każdy był ciekawy.

Na szkoleniu w części teoretycznej omawiana jest szczegółowo między innymi prawidłowa technika, aspekty zdrowotne, sprzęt, zasady prawidłowego treningu wskazania i przeciwwskazania do treningu. W części praktycznej przede wszystkim uczymy prawidłowej techniki i przedstawiamy szeroki wachlarz ćwiczeń nauczających i doskonalących technikę. Ponadto prezentujemy ćwiczenia integracyjne, zabawowe, siłowe, rozciągające, koordynacyjne. Podpowiadamy jak w praktyce powinien wyglądać prawidłowy i ciekawy trening. Uczestnicy mają możliwość weryfikacji postępów w czasie nagrania kamerą filmową w połowie i na końcu szkolenia. Każdy z kursantów otrzymuje profesjonalne materiały szkoleniowe.

Koszt udziału w szkoleniu zakończonym uzyskaniem:
certyfikatu krajowego: 490 zł
certyfikatu międzynarodowego Szkoły LEKI: 210 euro (wg. bieżącego kursu waluty)
Wystawienie dwóch certyfikatów: 950 zł

Certyfikat Leki sugerujemy osobom, które chciałby pracować jako instruktor za granicą.
Program szkolenia w obydwu przypadkach jest jednakowy.

Program dwudniowego szkolenia

Dzień pierwszy:
Rozdanie materiałów szkoleniowych.
Wykład teoretyczny obejmujący pełen zakres informacji o nordic walking m.in. : rys historyczny, aspekty zdrowotne, wskazania i przeciwwskazania, przedstawienie wyników badań nad nordic walking, omówienie zalet i wad marszu z kijkami, budowa treningu, omówienie wszystkich elementów techniki, prawidłowy dobór sprzętu i akcesoriów, dla kogo nordic walking jest polecany i inne informacje ważne dla każdego przyszłego instruktora.

Zajęcia praktyczne:
prawidłowy dobór długości kijków;
przedstawianie ćwiczeń rozgrzewających i integracyjnych z kijkami;
metodyka nauczania prawidłowej techniki: podstawowej, zaawansowanej, sportowej;
ćwiczenia wprowadzające,
ćwiczenia doskonalące,
ćwiczenia korygujące błędy,
ćwiczenia koordynacyjne,
doskonalenie techniki marszu kursantów,
nagranie techniki marszu kursantów kamerą cyfrową i obejrzenie nagrania w sali szkoleniowej.

Dzień drugi:
Powtórzenie i utrwalenie wszystkich ćwiczeń z dnia pierwszego wraz z pełną metodyką nauczania techniki nordic walking.
Ćwiczenia doskonalące technikę zaawansowaną i sportową.
Elementy intensywnego treningu nordic walking: bieg z kijkami, wchodzenie i schodzenie po zboczu, inne intensywne formy marszu;
Ćwiczenia siłowe z kijkami nordic walking.
Ćwiczenia rozciągające z kijkami nordic walking.
Doskonalenie techniki marszu kursantów.
Najczęstsze błędy w marszu z kijkami i propozycje ćwiczeń korygujących.
Nauka oceny techniki marszu z kijkami .

UWAGA!
Na kursy zapraszamy studentów i absolwentów uczelni o profilach sportowych, medycznych turystycznych i innych pokrewnych, fizjoterapeutów, instruktorów sportu, osoby związane z turystyką i rekreacją ruchową, osoby pracujące w oświacie, przewodników, wychowawców i inne chętne osoby, którym temat sport i zdrowie nie są obce.

Kontakt:
- Marcin
mail: marcin.szulc@ onet.eu


Dodatkowe informacje:
1. Uprawnienia, które można uzyskać na szkoleniach honorowane są we wszystkich krajach UE i na świecie.

2. Po szkoleniu Instruktorzy otrzymują pomoc partnersko - marketingową ze strony Marsz Po Zdrowie. Dodatkowo istnieje możliwość rozpoczęcia współpracy z Marsz Po Zdrowie w zakresie prowadzenia treningów, organizacji wyjazdów kondycyjnych i promocji nordic walking w całej Polsce. Instruktorzy otrzymują również rabat na zakup sprzętu na potrzeby dalszej działalności.

3. Tylko u nas, absolwenci szkoleń, w celu doskonalenia i weryfikacji swoich umiejętności mogą bezpłatnie uczestniczyć w następnych organizowanych szkoleniach instruktorskich.

4. Szkoła Marsz Po Zdrowie jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.04/00039/2013. Tym samym zachęcamy do ubieganie się o dofinansowania na szkolenia z instytucji samorządowych.
Źródło ogłoszenia ( informacji ): Internet