Udzielę pomocy merytorycznej i technicznej

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

Oferujący

Polska
małopolskie

pokaż telefon
Opis usługi:

Polonistka z doświadczeniem korektorskim oferuje pomoc w dziedzinach:

-redakcja merytoryczna i techniczna; opracowanie treści materiałów reklamowych i promocyjnych, pism urzędowych, umów;
-korekta tekstu– dbanie o poprawność językową i stylistyczną tekstów, poprawianie błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, literówek;
-porady językowe;
- pisanie tekstów zleconych;
-przepisywaniemaszynopisów i rękopisów;

-wyszukiwanie materiałówdo prac zaliczeniowych, licencjackich, magisterskich, referatów (materiały udostępnione w formie kserokopii lub zdjęć cyfrowych).

Źródło ogłoszenia ( informacji ): Internet