Pomoc z matematyki!

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

Oferujący

Polska
wielkopolskie

pokaż telefon
Opis usługi:

Jeżeli szukasz pomocy z matematyki, chcesz się nauczyć, zobaczyć efekty i nie martwić się o przejście do następnej klasy czy o wynik na maturze, to zapraszam do współpracy.

Jestemabsolwentką matematyki o specjalności nauczycielskiej na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM i posiadam uprawnienia do nauczania matematyki w szkole.

Doświadczenie:
*kilkuletnia skuteczna i fachowa pomoc w nauce
*praktyki śródroczne i ciągłe w szkołach (łącznie 210 godzin, praktyki w 10 różnych szkołach na terenie Poznania, obserwacja pracy kilkunastu nauczycieli z dużym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć oraz samodzielne prowadzenie lekcji)

Zapewniam:
*indywidualne podejście do ucznia
*odpowiednie przekazanie wiedzy i dobór zadań dostosowany do podstawy programowej, programu nauczania i wymagań egzaminacyjnych
*szeroki zbiór podręczników i zbiorów zadań – możliwość pracy na różnych i sprawdzonych materiałach
*naukę w życzliwej i bezstresowej atmosferze
*WIDOCZNE EFEKTY I POSTĘPY W NAUCE

Oferuję:
*pomoc w zrozumieniu bieżącego materiału
*pomoc w nadrobieniu zaległości

*przygotowanie do matury– poziom podstawowy i rozszerzony

Cena 40 zł / 60 min.


Źródło ogłoszenia ( informacji ): Internet