HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

Oferujący

Polska
lubelskie

pokaż telefon
Opis usługi:

NOVA CENTRUM EDUKACYJNE

NABÓR jesień 2014

zaprasza na kierunek:

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

Kształcenie odbywa się w następujących trybach:

dziennym, weekendowym i wieczorowym.

Absolwent po ukończeniu kierunku nabędzie umiejętności w zakresie:

1) przygotowywania gabinetu istanowiska pracy lekarza dentysty oraz bieżącej konserwacji sprzętu;

2) organizowania prac związanych ze świadczeniem usług zzakresu stomatologii;

3) wykonywania czynności administracyjnych iprowadzenie dokumentacji związanej zfunkcjonowaniem gabinetu dentystycznego;

4) wykonywania wstępnych badań stomatologicznych izabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem ina zlecenie lekarza dentysty;

5) prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej ipromocji zdrowia wróżnych środowiskach.

WYMAGANE DOKUMENTY:
- dowód osobisty,
- świadectwo ukończenia szkoły średniej,
- zaświadczenie lekarskie,
- 2 fotografie.


ZAPISZ SIĘ ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO !!!
Obowiązuje kolejność zgłoszeń !

Skontaktuj się z nami:

-odwiedź sekretariat szkoły:Lublin, ul. Królewska3, pokój nr9
Źródło ogłoszenia ( informacji ): Internet

Promowane