podstawy świadczenia pracy -prawo pracy

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

Oferujący

Polska
małopolskie

pokaż telefon
Opis usługi:
Prawo pracy – podstawy świadczenia pracy

Adresaci szkolenia:
Szkolenie skierowane jest dla pracodawców działających samodzielnie, osób działających w imieniu pracodawcy, jak i osób odpowiedzialnych za prawidłowe planowanie i rozliczanie czasu pracy tj. pracowników działu kadr i płac, związków zawodowych, komisji socjalnych, pracowników biur rachunkowych pracowników doradców podatkowych.

Celem szkolenia jest:
- przekazanie i uporządkowanie wiedzy związanej ze świadczeniem pracy na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
- nabycie wiedzy z zakresu prawidłowego zawierania umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
- nabycie wiedzy z zakresu prawidłowego zawierania umów o świadczenie pracy,
- uwrażliwienie uczestników na prawa i obowiązki szeroko rozumianego pracownika i pracodawcy,
- odpowiedź na pytania uczestników szkolenia.

Ramowy program szkolenia obejmuje:
1. Podstawa prawna świadczenia pracy
2. Zasady prawa pracy
3. Umowa o pracę
4. Umowa zlecenia
5. Umowa o dzieło
6. Przedstawienie i dochodzenie praw z umów cywilnoprawnych oraz ze stosunku pracy

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Czas trwania szkolenia: 7 godz.
Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: do ustalenia (nabór trwa)

Koszt szkolenia wynosi 230 zł brutto.
Cena obejmuje materiały szkoleniowe, wydanie zaświadczenia oraz poczęstunek kawowy.

Informacje i zapisy:
Krakowski Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy „Semeks”
ul. Wadowicka 12
Źródło ogłoszenia ( informacji ): Internet