(KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW) KURS

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

Oferujący

Polska
małopolskie

pokaż telefon
Opis usługi:
KURS MAŁEJ KSIĘGOWOŚCI (KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW)

Cel kursu:
Celem szkolenia jest zgłębienie wiedzy przez uczestników szkolenia związanej z księgowością. Uczestnicy będą w stanie dokonać księgowań w księgowości uproszczonej. Podczas zajęć uczestnicy z wykorzystaniem aktów prawnych pod okiem trenera będą własnoręcznie dokonywać księgować w księdze przychodów i rozchodów.

Program kursu:
- Wybór formy opodatkowania,
- Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
- Karta podatkowa,
- Książka Przychodów i Rozchodów (zasady prowadzenia podatkowej KPiR, zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych w poszczególnych kolumnach KPiR, rozliczanie z fiskusem podatników prowadzących KPiR,
- Ewidencja Vat,
- Rozliczenia z tytułu podatku Vat,
- Podatek dochodowy,
- Środki trwałe, wyposażenie i sprzęt.

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Miejsce: Kraków
Czas trwania: 42 godz.
Termin: do ustalenia (nabór trwa)
Cena kursu: 650 zł

Informacje i zapisy:

Krakowski Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy „Semeks”
Źródło ogłoszenia ( informacji ): Internet