* EGZAMIN GIMNAZJALNY * KURSY

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

Oferujący

Polska
łódzkie

pokaż telefon
Opis usługi:
KURSY DLA UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU
(DYSLEKSJA, KŁOPOTY Z KONCENTRACJĄ UWAGI)

Najlepiej zapamiętujem sytuacje i fakty, które wywołały w nas emocje. Uczymy się poprzez doświadczenie, a mózg nie znosi nudy.

Dlatego proponuję spotkania dla uczniów z wykorzystaniem elementów zabawy, humoru, zintegrowanego systemu nauczania przedmiotowo-językowego.

Dbam o metodykę pracy zgodnie z wiedzą z neurodydaktyki, czyli zasad pracy mózgu, a w konsekwencji zasad dot. uczenia się.

Mam doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą z trudnościami w nauce.

Zajęcia grupowe odbywają się przy ulicy Billewiczówny 18/18 (Janów – zaraz obok krańcówki autobusów).

* EGZAMIN PO 6 KLASIE *

Grupy 2-5 osobowe

Liczba godz. tygodniowo: 2 x 90 min.

* EGZAMIN GIMNAZJALNY *

Grupy 2-5 osobowe

Liczba godz. tygodniowo: 2 x 90 min.

Istnieje możliwość zajęć indywidualnych w miejscu wskazanym przez uczestnika lub przy ul. Billewiczówny 18/18.

Źródło ogłoszenia ( informacji ): Internet