analiza korelacji, &analiza wariancji i kowariancji

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

Oferujący

Polska
mazowieckie

pokaż telefon
Opis usługi:

Analiza wyników badań z interpretacją i opisem, tabelami i wykresami. Praca z programem SPSS. Korepetycje ze statystyki. Zakres wymagany na wydziale psychologii: %analiza częstości, #tabele krzyżowe, *analiza korelacji, &analiza wariancji i kowariancji ( anova, manova ), ^ regresja,analiza czynnikowa i analiza skupień.

Przygotowanieplanów badawczych, operacjonalizacja zmiennych, tworzenie wskaźników Analiza danych opracowana zgodnie ze standardami APA (lub innymi) tabele, wykresy, opis,interpretacja otrzymanych wyników.

Jestem psychologiem (SWPS) o specjalizacji statystycznej (UW Studia podyplomowe z metod statystycznych).
Źródło ogłoszenia ( informacji ): Internet

Promowane