Opiekunki w żłobku lub klubie dziecięcym-kurs

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

Oferujący

Polska
małopolskie

pokaż telefon
Opis usługi:
Po ukończeniu kursu opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym otrzymasz uprawnienia do pracy z dziećmi do lat 3.

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.
z 2011 r. Nr 45 poz. 235, z dnia 3 marca 2011 r.) określa zmiany w wymogach dotyczących kwalifikacji opiekunów w żłobkach i klubach dziecięcych.

Osoby chcące uzyskać kwalifikacje opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna, a nie posiadające odpowiednich kwalifikacji zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, mogą te kwalifikacje zdobyć pod warunkiem odbycia szkoleń zgodnych
z programami zatwierdzonymi przez Minister Pracy i Polityki Społecznej.

W dniu 31 maja 2011 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wydało decyzję nr 12/2011 zatwierdzającą programy autorstwa Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrowska 278.

Cena: 1550, 00 zł
Kurs trwa: 280h

Kurs Opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym nadaje uprawnienia
do pracy w żłobkach i klubach dziecięcych.

Zakres programowy kursu:
• Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki
• Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa
• Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka
• Kompetencje opiekuna dziecka
• Praktyki zawodowe - 80h

Źródło ogłoszenia ( informacji ): Internet
Promowane