Kurs kwalifikacyjny z pedagogiki leczniczej

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

Kurs

Polska
zachodnio-pomorskie

pokaż telefon
Kontakt
Opis usługi:
Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki leczniczej kierowany jest do nauczycieli i wychowawców posiadających wykształcenie pedagogiczne, jednak nie posiadających stosownych dokumentów, które potwierdzają specjalistyczne umiejętności do pracy z dziećmi przewlekle chorymi. Szkolenia dla nauczycieli, wpływają na wielozadaniowość placówki oraz na jej poziom bezpieczeństwa, szczególnie te w zakresie pomocy medycznej i współpracy z dziećmi przewlekle chorymi. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w naszym kursie kwalifikacyjnym wszystkie osoby związane zawodowo z placówkami oświatowymi.

Celem strategicznym kursu kwalifikacyjnego z zakresu pedagogiki leczniczej jest specjalistyczne przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi przewlekle chorymi lub dotkniętymi dysfunkcjami narządów ruchu oraz zdobycie wiedzy o rozwoju i zachowaniu się dzieci przewlekle chorych.
Promowane