Korepetycje z matematyki

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

Oferujący

Polska
małopolskie

pokaż telefon
Opis usługi:
* korepetycje z matematyki i fizyki na każdym poziomie nauczania
* pomoc w przygotowaniu do ćwiczeń, kolokwiów i egzaminów na studiach
* pomoc w przygotowaniu do lekcji, klasówek, matury i egzaminów poprawkowych
* pomoc w rozwiązywaniu zadań
* pomoc w sprawozdaniach z laboratoriów fizycznych
* lekcje indywidualne lub w grupach (do 3 osób)

Jestem doktorem fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu matematyki oraz fizyki na
każdym poziomie kształcenia. Mam za sobą wiele godzin pracy dydaktycznej w grupach oraz lekcji indywidualnych.

Źródło ogłoszenia ( informacji ): Internet

Niektóre z przedmiotów których uczę:
matematyka elementarna
algebra liniowa
analiza matematyczna
równania różniczkowe
matematyczne metody fizyki (MMF)
metody numeryczne
elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej
fizyka ogólna
mechanika ogólna, techniczna (wytrzymałość materiałów),
mechanika teoretyczna (klasyczna i kwantowa)
termodynamika fenomenologiczna i statystyczna
elektryczność i magnetyzm, elektrodynamika
teoria względności i astrofizyka
pracownie i labolatoria fizyczne
linux i programowanie python, c, c++, fortran, php
modelowanie komputerowe - symulacje

Źródło ogłoszenia ( informacji ): Internet
Promowane