Profesjonalne kursy przygotowujące do egzaminu

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

Oferujący

Polska
wielkopolskie

pokaż telefon
Opis usługi:
Witam!
Egzaminator maturalny OKE zaprasza na profesjonalne kursy przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego, a dla osób dorosłych na lektoraty od podstaw lub doszkalające. Zapraszam na sta
ndardowe korepetycje, kursy językowe i maturalne oraz konwersacje.

Jestem egzaminatorem maturalnym oraz pracuję na uczelni i w liceum.


Posiadam ok.15-letni staż pracy, pobyt w Anglii, doświadczenie w pracy na uczelni, w szkole publicznej.

Pomogę przełamać barierę w mówieniu.

Posiadam także swoją szkołę językową.


FCE(First Certificate in English) jest cocertyfikatprzeznaczony dla osób, które opanowały język angielski w mowie i piśmie na poziomie minimumB2.

FCEjest uznawany przez wielu pracodawców i różne instytucje
edukacyjne.Język angielskinapoziomiezaawansowanym - sprawdzam
wszystkie4
.

Egzamin FCE - korzyści:

* FCE jest jednym z najbardziej popularnych egzaminów z języka angielskiego na świecie na poziomie średniozaawansowanym.

* FCE należy do grupy egzaminów uznawanych przez MEN na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego.

* FCE jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.

* FCE jest uznawany przez MEN jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

* FCE uznawany jest w handlu i w przemyśle na całym świecie.

* FCE spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele anglojęzycznych uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów.

* Przygotowanie do FCE wymaga ok. 600 - 650 godzin nauki.

* Certyfikat FCE jest ważny bezterminowo.
Źródło ogłoszenia ( informacji ): Internet