BHP Szkolenia

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

BHP Szkolenia

Polska
Warszawa
mazowieckie

pokaż telefon
Opis usługi:
1. Szkolenia wstępne i okresowe BHP na stanowiskach robotniczych, administracyjno biurowych, inż. -technicznych, pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.
2. Ocena Ryzyka Zawodowego zgodnie z Kodeksem Pracy.
3. Przygotowanie Instrukcji bhp maszyn i urządzeń zgodnie z Kodeksem Pracy.
4. Przygotowuje regulaminy przydziału odzieży, regulamin przydziału środków higieny osobistej.
5. Prowadzenie dokumentacji powypadkowej.
6. Szkolenia wstępne i okresowe, ppoż. pierwsza pomoc.
7. Przygotowuje rozmieszczenie znaków informacyjnych, ostrzegawczych, ewakuacyjnych.
Promowane