25-26.04 - Wiosenna inspiracja dla kobiet - warsztaty

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

Atrybut

Polska
łódzkie

Kontakt
Opis usługi:
25-26 kwietnia w Łodzi - Wiosenna inspiracja dla kobiet - warsztaty
BUDOWANIE RÓWNOWAGI ŻYCIOWEJ

Na ile spełniasz się w życiu? Na ile kierujesz się własnymi wartościami? Zarządzasz swoim życiem, czy jakoś leci dzień za dniem? Byle szybciej, byle zdążyć? Zastanawiałaś się co jest dla Ciebie naprawdę ważne? Czego potrzebujesz, żeby poczuć, że żyjesz tak, jak chcesz?

To będą warsztaty inspirujące do wprowadzenia trwałych zmian. W atmosferze poufności i bezpieczeństwa będziemy przyglądać się ważnym sprawom.


Żyjemy w pośpiechu, wciąż starając się sprostać szybkiemu tempu życia codziennego.
Wiemy, że „coś jest nie tak”, ale nie mamy czasu zastanowić się jaka zmiana przyniosłaby nam spełnienie.
Wciąż mamy poczucie, że "ciągle za mało".
Jako kobiety, mamy wiele ról życiowych i często spełniamy oczekiwania innych.

Zapytaj siebie:
• Jakie są moje własne potrzeby i cele? Kiedy zacznę je realizować?
• Jak mam ułożyć swoje życie, aby spełniać się zawodowo, rodzinnie, rozwojowo?
• Jak żyć z pasją?

Ważna jest tu równowaga życiowa. Nie oznacza to, że powinnyśmy wszystkim obszarom poświęcać tyle samo miejsca i wysiłku. To oznacza, aby świadomie wybierać proporcje według własnych wartości.

Celem warsztatów jest podniesienie samoświadomości uczestniczek, zainspirowanie oraz zmotywowanie do zapoczątkowania zmian.

Wybrane korzyści dla uczestniczek:
1. określisz obszary własnego życia i zdiagnozujesz zakłócenia równowagi
2. nabędziesz świadomość jakie zmiany wpłyną pozytywnie na całe Twoje życie
3. określisz obszary realizacji celów życiowych
4. nauczysz się ustalania celów w oparciu o własne wartości
5. uświadomisz sobie, co wpływa na Twój styl podejmowania decyzji
6. zobaczysz inną perspektywę i nowe możliwości
7. stworzysz indywidualny plan działania w kierunku lepszego korzystania z życia

Warsztat przeznaczony jest dla kobiet, które chcą od życia więcej. - Więcej radości, spokoju, spełnienia, samorealizacji w najważniejszych obszarach. Poukładaj sfery, które są dla Ciebie ważne. Żyj pełnią życia!

"Szaleństwem jest robić wciąż to samo, a oczekiwać innych rezultatów" Albert Einstein

Program szkolenia
1. Określenie równowagi życiowej.
2. Diagnoza indywidualnych obszarów oraz wskaźników równowagi.
3. Ustalanie celów życiowych w oparciu o własne wartości.
4. Tworzenie indywidualnego planu działania.

Metody pracy:
Warsztat prowadzony jest metodami, angażującymi uczestniczki w pracę nad samorozwojem: mini-wykłady, ćwiczenia w podgrupach, w parach, wymiana doświadczeń, praca indywidualna. Trenerka stwarza atmosferę zaufania oraz otwartości, aktywizuje uczestniczki oraz zachęca do indywidualnej pracy nad własnym rozwojem w kierunku uzyskania równowagi w życiu.

Czas trwania: 2 dni od 9.00 do 16.00,
Wielkość grupy: do 10 osób,
Koszt: 350 zł,
Termin: 25-26.04.2015
Zapisy: basked@wp.pl, Tel. 697 769 304,
Miejsce: 11 MUZ ul. Piramowicza 11/13, Łódź


Prowadzi Barbara Kędzia: doświadczony Coach oraz Trener Rozwoju Osobistego. Posiada kompetencje w obszarze przeprowadzenia osoby przez zmianę. Uważa, że ważne jest kreowanie życia według własnego scenariusza. Specjalizuje się we wzmacnianiu poczucia wpływu, asertywności, a także w budowaniu planu własnego rozwoju, budowaniu relacji, skutecznej komunikacji, podnoszeniu efektywności osobistej. Wspiera klientki
w poszukiwaniu rozwiązań i dokonywaniu najlepszych dla nich świadomych wyborów. Trener oraz coach w projekcie ŁARR w bloku rozwoju osobistego „Kobieta Sensualna”. Posiada certyfikację ACC International Coach Federation (ICF). Prowadzi prywatną praktykę http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcoachinglodz.pl%2F&h=KAQGs_2YH&enc=AZPTcZRTX0ElFbS3PJms-JRBP4bZ8lTVfKjxJxWo8kMERCU8D9Mp5w3rt0Qd6TyBhdU&s=1">http://coachinglodz.pl/ .

Zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty do dnia 21.04.2015 (wtorek), w tytule "szkolenie 25-26.04.2015".
Wpłatę proszę dokonać na konto PL82 2340 0009 0330 4010 0002 6877

Zgłoszenia i potwierdzenia uczestnictwa proszę kierować na mail: basked@wp.pl
Promowane