Kurs Pierwsza pomoc przedmedyczna

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

AP Edukacja Oddział Rzeszów

Polska
Rzeszów
podkarpackie

pokaż telefon
Kontakt
Opis usługi:
AP Edukacja Centrum Szkoleniowe w Rzeszowie
zaprasza na szkolenie Pierwsza pomoc przedmedyczna
Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego.
Program kursu*:
 1. Regulacje prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy
 2. Wezwanie pomocy i sprawna rozmowa z dyspozytorem
 3. Bezpieczeństwo podczas udzielania pomocy przedmedycznej
 4. Ocena funkcji życiowych u dzieci i dorosłych
 5. Postępowanie z osobą nieprzytomną
 6. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci i u dorosłych różnice i podobieństwa.
 7. Postępowanie w przypadku zakrztuszenia
 8. Postępowanie w przypadku wstrząsu
 9. Opieka nad dzieckiem po urazie
 10. Oparzenia
 11. Postępowanie w przypadku omdleń, padaczki, cukrzycy
 12. Zatrucia u dzieci i dorosłych
 13. Postępowanie w przypadku użądlenia i ugryzienia
 14. Wyposażenie apteczki

Liczba godzin: 8
Miejsce szkolenia: ul. Kolejowa 1, 35-001 Rzeszów

Kontakt:
Lidia Brzezicka
Specjalista ds. sprzedaży i organizacji szkoleń
tel. 506221572
Promowane